Türkiye Futbol Federasyon Hakemler ve Gözlemciler Derneği Uşak Şubesi
  2002-2003 Klasman Sınavı
 

2003 KLASMAN YAZILI SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI (1 No.lu Kitapçık)   

1. Hakem penaltı vuruşunun yapılması için işaret veriyor, daha sonra vuruşu kullanacak oyuncunun takım arkadaşı ceza alanı dışında bir rakip oyuncuya henüz vuruş yapılmadan önce tükürüyor. Olayı gören hakem ne yapmalıdır?

a) Vuruşun yapılmasına izin verir, gol olursa iptal edip bu oyuncuyu ihraç eder ve penaltı vuruşunu tekrar ettirir.

b) Vuruşa izin vermez, bu oyuncuyu oyundan ihraç ettikten sonra vuruşa izin verir.

c) Vuruşun yapılmasına izin verir, top kaleciden veya direkden bu oyuncuya gelirse oyunu durdurur, bu oyuncuyu oyundan ihraç edip takımı aleyhine endirekt serbest vuruşla oyunu başlatır.

d) Vuruşun yapılmasına izin verir, gol olmazsa oyunu durdurur, bu oyuncuyu oyundan ihraç edip penaltı vuruşunu tekrar ettirir.

2. Aşağıdakilerden hangisinde hakem bir köşe vuruşuna karar vermemelidir?

a) Topun tamamı en son savunma yapan takımın bir oyuncusuna dokunduktan sonra havadan veya yerden 10.Kurala göre yapılmış nizami bir gol dışında kale çizgisini geçtiğinde.

b) Penaltı vuruşunda, vuruşu yapanın takım arkadaşı, hakemin vuruş için işaret vermesinden sonra henüz top oyuna girmeden ceza alanına girer, top kaleciden sekerek kale direkleri üzerinden oyun alanı dışına çıktığında.

c) Eğer bir direkt serbest vuruş doğrudan doğruya takımın kendi kalesine girdiğinde.

d) Bir oyuncu başlama vuruşunu kendi kalesine doğru yapmış, top başka bir oyuncuya temas etmeden doğrudan doğruya kendi kalesine girdiğinde.  

3. Aşağıdaki durumların hangisinde endirekt serbest vuruş ihlalinin olduğu yerden kullanılmaz?

a) Kaleci tarafından yapılan bir serbest vuruşta, eğer top oyuna girdikten sonra kaleci top başka bir oyuncuya dokunmadan önce topa ayağı ile ikinci kez dokunursa.

b) Kaleci tarafından yapılan bir serbest vuruşta, eğer top oyuna girdikten sonra kaleci top başka bir oyuncuya dokunmadan önce ceza alanında topa ikinci kez elle dokunursa.

c) Bir kaleci takım arkadaşı tarafından, ayakla bilerek kendisine verilen topa ceza alanında eliyle dokunursa.

d) Kale direkleri arasında, kale çizgisi üzerinde bulunan bir kaleci, elindeki tekmelikle bir golü önler ve hakem kaleciye ihtar vermek için oyunu durdurursa.  

4. "Bir hakem, bir oyuncunun herhangi bir gereç veya giysisine izin verilip verilmemesinden sorumlu tutulamaz." Bu ifade hangi kuralın IFAB kararında belirtilmiştir?

a) 3.Kural

b) 4.Kural

c) 5.Kural

d) 6.Kural  

5. Oyuncun süresi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Müsabaka yönetmeliklerinde devre arası zaman süresi belirtilmelidir.

b) Devre arası zamanı ancak hakemin izni ile değiştirilebilir.

c) Müsabaka yönetmelikleri bir oyuna iki eşit uzatma devresi ilave edilmesi gerektiğini içerebilir.

d) Müsabaka yönetmeliği aksini belirtmedikçe tatil edilmiş bir maça kaldığı yerden devam edilir.   

6. Türkiye Profesyonel Lig Müsabakaları Statüsü Madde 14. İtirazlar bölümü uyarınca aşağıdakilerden hangi yanlıştır?

a) Müsabakaların başlamasından önce bir takım kaptanı, diğer takımın kaptanı ve idarecisi önünde yazılı itirazda bulunabilir.

b) Bir müsabaka Uluslararası Oyun Kurullarına aykırı hareket edilmesinden doğan bir hale karşı yapılacak itirazların yazılı olarak ve müsabakanın yapıldığı günden başlayan üçüncü gün saat 12.00 'ye kadar Merkez Hakem Kuruluna verilmesi zorunludur.

c) Müsabaka başladıktan sonra itiraz yapılamaz. Yalnız eksik kadro ile sahaya çıkan ve oyuncu değişikliği yapan takımlara sonradan girecek futbolcular hakkında karşı tarafın herhangi bir itirazı o anda hakem tarafından dinlenir ve tespit edilir.

d) FMT 'nın ilgili maddesinde yazılı sebeplerden dolayı müsabakayı takip eden beş gün içinde belgeleri ile birlikte itiraz edilebilir.Belgeleri ibraz edilmeyen ve depozitosu yatırılmayan itirazlar incelenemez.   

7. Türkiye Profesyonel Lig Müsabakaları Statüsü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) 2001-2002 Futbol sezonu sonunda Türkiye Profesyonel Süper Birinci Liginden düşen takımlarda bulunan ve sözleşmeleri devam eden yabancı uyruklu futbolcuların, sözleşme süreleri sonuna kadar kulüplerine bağlı olarak kalmaları kaydıyla resmi müsabakalarda düzenlenen müsabaka isim listesine en fazla 6 tanesinin yazılması ve 5 tanesinin oynatılması mümkündür.

b) Türkiye Profesyonel 2.Lig B kategorisinde yabancı uyruklu futbolcular oynayamazlar.

c) Takımlar, giyecekleri formalarda en fazla 3 renk bulundurabilirler.

d) Takımların giyecekleri formaların ince veya kalın çubuklu olması halinde kulübün tescilli koyu renginin fon olduğu 30x35 cm. kare üzerinde açık veya aksi rengi ile numarası yazılmış bir forma giymek zorundadırlar.  

8. Aşağıdaki ihlallerin hangisi sadece kalecilerin yaptığında endirekt serbest vuruşla cezalandırılması gereken ihlallerden birisidir?

a) Tehlikeli tarzda oynarsa.

b) Rakibin ilerlemesine mani olursa.

c) Takım arkadaşı tarafından ayakla bilerek kendisine verilen topu kendi ceza alanında eliyle dokunursa.

d) Topu bilerek eliyle oynarsa.   

9. Aşağıdakilerden hangisi Kural 8 Oyunun Başlaması ve Tekrar Başlaması ile ilgili özel durumlardan birisi değildir?

a) Eğer top, yere değdikten sonra hiçbir oyuncuya değmeden oyun alanı dışına çıkarsa, hakem atışı tekrarlanacaktır.

b) Savunma yapan takımın lehine kendi kale alanı içinde verilen bir serbest vuruş, o alanın her hangi bir yerinden yapılabilir.

c) Rakip kale alanı içinde hücum eden takım lehine verilen bir endirekt serbest vuruş, kale çizgisine paralel kale alanı çizgisi üzerindeki ihlale en yakın noktadan yapılır.

d) Kale alanı içinde geçici olarak durdurulmasından sonra oyunu tekrar başlatmak için yapılacak hakem atışı, oyun durduğu anda topun bulunduğu yere en yakın kale çizgisine paralel kale alanı çizgisindeki bir noktadan yapılır.   

10. I. Savunmadaki kaleci, vuruş yapılıncaya kadar kale direkleri arasında kale çizgisi üzerinde, yüzü vuruş yapacak oyuncuya dönük durumda bulunur.

II. Diğer bütün oyuncular, oyun alanı içinde, ceza alanı dışında, penaltı noktasının gerisinde, penaltı noktasından en az 9,15 m. Mesafede bulunurlar.

III. Top, penaltı noktasına konur.

IV. Vuruş yapacak oyuncu açıkça belirlenir.

Yukarıdaki ifadeler Kural 14 Penaltı' da "Top ve Oyuncuların Pozisyonu" ile ilgili prosedüre göre sıralanırsa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

a) III-IV-I-II b) I-II-III-IV c) III-IV-II-I d) III-I-IV-II  

11. I. Rakibini tutarsa.

II. Oyun kurallarını devamlı ihlal ederse.

III. Kalecinin elindeki topu oyuna sokmasına engel olursa.

IV. Aynı maçta ikinci bir ihtar alırsa.

Yukarıdaki ihlallerin cezalarını Endirekt serbest vuruş - Direk serbest vuruş - İhtar - İhraç şeklinde sıralarsak aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru olur.

a) II-I-III-IV b) III-II-I-IV c) III-I-II-IV d) III-I-IV-II  

12. "Bir oyuncu, eğer rakibine top oyunda iken ve topu almak için mücadele ederken ......... .......... .......... .......... .......... davranışta bulunursa, ciddi faullü oyundan dolayı kusurludur." Futbol oyun Kuralları Kitabının Hakemler, Yardımcı Hakemler ve Dördüncü Hakemler İçin İlave Talimat bölümü uyarınca yukarıdaki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

a) Aşırı güç kullanıp dikkatsiz, kontrolsüz.

b) Aşırı güç kullanır ve acımasızca.

c) Topa dokunmadan önce rakibine zarar verecek.

d) Ayağını gereğinden fazla kaldırarak tehlikeli.  

13. Ciddi faullü oyun ve şiddetli hareket Kural 12' deki .......... .......... .......... .......... .......... içine alan oyundan atılmakla cezalandırılan iki hatadır. Futbol Oyun Kuralları Kitabının Hakemler, Yardımcı Hakemler ve Dördüncü Hakemler İçin İlave Talimat bölümü uyarınca yukarıdaki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

a) Rakibin bariz gol şansının önlenmesinide.

b) Direkt ve Endirekt serbest vuruşu.

c) İhtar ve ihracı gerektiren ihlalleri.

d) Kabul edilemez düzeydeki fiziksel saldırganlığı.  

14. Taç çizgisi üzerinde topla ilerleyen bir oyuncu, rakibini geçmek için topu sağdan atıp soldan gidiyor. Top taca çıkıyor. Ancak savunma oyuncusu bunu fark etmeyip hücum oyuncusunu belinden tutup indiriyor. Hakemin kararı ne olmalıdır?

a) İhtar, direkt serbest vuruş.

b) İhtar, hakem atışı.

c) Taç atışı.

d) İhtar, taç atışı.  

15. Bir oyuncu, golü veya bariz gol şansını topa elle kasten temas ederek önlerse oyundan ihraç edilir. Kuraldaki bu ceza, oyuncunun topu kasten ellemesinin değil, kaydedilecek bir gölü önleyen .......... .......... .......... .......... müdahalenin karşılığıdır.

Futbol Oyun Kuralları Kitabının Hakemler, Yardımcı Hakemler ve Dördüncü Hakemler İçin İlave Talimat Bölümü uyarınca yukarıdaki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

a) Kabul edilemez ve haksız.

b) Sportmenlik dışı ve haksız.

c) Kurallara aykırı ve sportmenlik dışı.

d) Kuralın ruhuna aykırı şekildeki.  

16. Hakem hangi durumlarda makas (röveşata) vuruşuna izin vermelidir?

a) Ayak rakibine değmez ise.

b) İki metre çevresinde oyuncu yok ise.

c) Hareketinde kasıt unsuru yok ise.

d) Rakibi için tehlike oluşturmuyor ise.  

17. Aşağıdakilerden hangisi Dördüncü Hakemin görev ve sorumluluklarından birisi değildir?

a) Dördüncü Hakem, yedek oyuncuların kullandıkları giysi ve gereçleri oyuncu oyuna girmeden önce kontrol etme yetkisine sahiptir.

b) Eğer giysi ve gereçleri oyun kurallarına uygun değil ise bu oyuncuyu oyuna almaz..

c) Dördünü Hakem her durumda hakeme yardımcı olur.

d) Dördüncü Hakem maç sırasında oyuncu değiştirme işine yardımcı olmaktan sorumludur.  

18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi 4.Kuralın belirlediği esaslara aykırıdır?

a) Dördüncü Kuralı ihlal ettiği için oyun alanından çıkarılan oyuncu, oyun başladıktan sonra taç çizgilerinden oyuna alınmalıdır.

b) Bu kuralın herhangi bir ihlalinde oyunun durdurulması şart değildir.

c) Eğer tayt giyilirse taytın rengi şortun esas renginde olmalıdır.

d) Bu kuralı ihlal ettiği için oyun alanından çıkarılan oyuncu eğer hakemin izni olmadan tekrar oyun alanına girerse, ihtar verilip sarı kart gösterilir. Eğer oyun hakem tarafından ihtar vermek için durdurulmuşsa; Oyuna, hakemin oyunu durdurduğu anda topun bulunduğu yerden rakip takımın bir oyuncusu tarafından yapılacak endirekt serbest vuruşla başlanır.   

19. Serbest vuruşla ilgili aşağıdaki tanımlamalardan hangisi doğrudur?

a) Eğer bir direkt serbest vuruşta top, doğrudan doğruya takımın kendi kalesine girerse kale vuruşuna karar verilir.

b) Ceza alanı içinde, hücum eden takımın kazandığı endirekt serbest vuruşta gol, topun bir başka oyuncuya dokunmasından sonra kaleye girerse yapılmış olur.

c) Eğer bir endirekt serbest vuruşta top, doğrudan doğruya rakibin kalesine girerse köşe vuruşu verilmelidir.

d) Kendi kale alanı içinde, hücum eden takım lehine verilen endirekt serbest vuruşta rakip oyuncuların kale çizgisi üzerinde durmaları 9,15'ın açtırılması açısından yeterlidir.

20. Görev aldığı turnuva ve atandığı maçlarda bir dördüncü hakemin rolü ve görevleri hangi kuruluşun onayladığı esaslara uygun bir biçimde olmalıdır?

a) FIFA' nın

b) UEFA' nın

c) IFAB' ın

d) Ulusal Federasyonlar' ın   

21. Kale arkasında ısınmakta olan bir yedek oyuncu, ceza alanında ilerleyen bir rakibine elindeki pet şişeyi fırlatarak vuruyor. Hücum oyuncusu çarpmanın etkisi ile topu kaybediyor. Hakem ne yapmalıdır?

a) Oyunu durdurmalı, yedek oyuncuyu ihraç etmeli, nesnenin rakip oyuncuya değdiği yerden takımı aleyhine endirekt serbest vuruş ile oyunu başlatmalıdır.

b) Oyunu durdurmalı, yedek oyuncuya ihtar vermeli, nesnenin rakip oyuncuya değdiği yerden hakem atışı ile oyunu başlatmalıdır.

c) Oyunu durdurmalı, yedek oyuncuyu ihraç etmeli, oyun durdurulduğunda topun bulunduğu yerden hakem atışı ile oyunu başlatmalıdır.

d) Oyunu durdurmalı, yedek oyuncuya ihtar vermeli, oyun durdurulduğunda topun bulunduğu yerden hakem atışı ile oyunu başlatmalıdır.  

22. Hakem oyunu durdurmuş, bir oyuncuyu ihraç edip takımı aleyhine endirekt serbest vuruş vermiştir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiş olabilir?

a) Oyuncu ciddi faullü oyundan suçludur.

b) Oyuncu rakip oyuncuya tükürmüştür.

c) Oyuncu takım arkadaşına karşı şiddetli bir harekette bulunmuştur.

d) Yedek oyuncu oyun alanına girerek rakibin kaleye girmekte olan bir golünü önlemiştir.  

23. Aşağıdakilerden hangisi 3.Kuralda belirtilmemiştir?

a) Eğer bir oyuncu, önceden hakemin iznini almadan kalecisi ile yer değiştirirse, oyun devam eder, ihlali yapan oyunculara topun ilk oyun dışı olduğu anda ihtar verilip sarı kart gösterilir.

b) Oyunun başında bir takımın oyuncu sayısı 9 dan ise oyuna başlanmamalıdır.

c) Eğer takımlardan birinde 7 den az oyuncu var ise, o maç başlatılamaz.

d) Müsabaka yönetmeliğinde, 3 ile 7 arasında olmak üzere yedek oyuncu sayısı belirtilmelidir.   

24. Ofsayt pozisyonunda bulunan bir oyuncu için yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor, hakem bu işareti görmüyor ve bu sırada bir savunma oyuncusu kaleye girmemekte olan topu elle çıkarıp oyun alanı dışına atıyor. Hakem oyunu durdurduğunda yardımcı hakemin bayrağını görüyor. Bu durumda hakem, aşağıdaki kararlardan hangisini vermemelidir?

a) Ofsayt, endirekt serbest vuruş.

b) Oyuncuya ihtar, savunan takım lehine ofsayt pozisyonunda bulunan oyuncunun bulunduğu yerden endirekt serbest vuruş.

c) Elle oynayan oyuncuyu ihraç.

d) Elle oynayan oyuncunun takımı aleyhine penaltı.  

25. Aşağıdakilerden hangisi hakemin takdirine (kanaatine) bırakılmamıştır?

a) Bir oyuncunun topu kazanmak için ayakla müdahale ederken topa dokunmadan önce rakibe dokunmasında bir kasıt olup olmadığı.

b) Bir oyuncunun rakibe şarj yapıp yapmadığı.

c) Bir oyuncunun bulunduğu pozisyondan bir avantaj sağlayarak aktif oyun içinde olup olmadığı.

d) Bir oyuncunun rakip kalecinin topu oyuna sokmasına engel olup olmadığı.  

26. "Oyuna fazla müdahale eden", "Dikkati çeken", "Oyuncularla tartışır" ibareleri aşağıdaki Hakeme ait Gözlemci Raporu başlıklarından hangisine aittir?

a) Oyun anlayışı ve davranış. b) Kişilik.

b) Taktik anlayış ve işbirliği. d) Oyun kurallarının yorumu.  

27. Aşağıdaki ihlallerin hangisi şiddetli harekete verilecek örneklerden birisi değildir?

a) Topun üzerinden rakibin kaval kemiğine şiddetli tekme vurmak.

a) Topsuz alanda rakibe dirsek vurmak.

b) Bir takım görevlisine yumruk atmak.

c) Topu kendi takım arkadaşının yüzüne fırlatmak.  

28. Bir kaleci elindeki pet şişeyle kaleye girmekte olan topa dokunuyor ve kale direkleri üzerinden oyun alanı dışına atıyor. Hakemin kararı ne olmalıdır?

a) Kaleci ihraç-penaltı.

b) Kaleci ihraç-endirekt serbest vuruş.

c) Kaleci ihtar-endirekt serbest vuruş.

d) Kaleci ihtar-köşe vuruşu.   

29. Müsabaka başlamadan önce yedek listede ismi bildirilmiş bir oyuncu, ilk onbirdeki bir asil oyuncunun yerine oyuna giriyor. Oyun başladıktan hemen sonra durumu fark eden hakem, ne yapmalıdır?

a) Oyunu durdurup bu oyuncuyu oyun alanından çıkartmalı, ismi asil listeye yazılmış oyuncunun oyuna girmesini sağlamalıdır.

b) Oyunu durdurup bu oyuncuya ihtar vermeli, oyun alanından çıkartarak ismi asil listeye yazılı oyuncunun girmesini sağlamalıdır.

c) Top oyun dışı olduğunda bu oyuncuya ihtar vermelidir.

d) Top oyun dışı olduğunda bu oyuncuya ihtar verip oyun alanından çıkartmalıdır.  

30. Sakatlanan oyuncularla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Hakem, doktorun oyun alanına girmesine izin verdikten sonra oyuncunun yürüyerek veya sedye üstünde oyun alanını terk etmesi gerekir. Eğer oyuncu dışarı çıkmaz ise, sportmenliğe aykırı davranıştan dolayı ihtar verilir.

b) Sakatlanan oyuncu, top oyunda değilken, oyun alanına sadece taç çizgilerinden girebilir.

c) Hakem, sakatlanan bir oyuncunun top oyunda olsun yada olmasın oyun alanına tekrar girmesine izin vermeye tek başına yetkilidir.

d) Hakem, sakatlık nedeniyle kaybolan tüm zamanı her oyun devresinin sonuna ilave eder.  

31. Bir hakem atışı sırasında, A takımının kalecisinden başka hiçbir oyuncu bu atışa katılmamış, buna kızan kaleci, top yere değer değmez ayağı ile topa vurmuş, top da kendi kalesine girmek üzere iken koşarak topa elleri ile dokunmasına rağmen topun kaleden içeriye girmesine engel olamamıştır. Hakem, aşağıdaki kararlardan hangisini vermelidir?

a) Kaleci iki kez üstü üste topla oynadığından, topa son kez dokunduğu yerden takımı aleyhine endirekt serbest vuruş.

b) Kale çizgisine paralel kale alanı çizgisi üzerinden kalecinin takımı aleyhine endirekt serbest vuruş.

c) Hakem atışı tekrar edilmelidir.

d) Gol kararı verilmelidir.   

32. Aşağıdaki ifadeler, Kural 8'de belirtilen "Başlama Vuruşundan Önce" başlıklı prosedüre göre sıralandığında seçeneklerden hangisi doğrudur?

I. Para atışını kazanan takım ikinci yarıda başlama vuruşunu yapar.

II. Maçın ikinci yarısında takımlar kalelerini değiştirip diğer kaleye hücum ederler.

III. Diğer takım oyunun başlama vuruşunu yapar.

IV. Para atışı yapılır ve atışı kazanan takım birinci yarıda hücum edeceği kaleyi seçer.

a) I-III-II-IV b) I-III-IV-II c) IV-III-II-I d) IV-III-I-II  

33. Aşağıdakilerden hangisi, Yardımcı Hakemin Görevlerini belirten 6.kuralda yer almamaktadır?

a) Topun ne zaman tamamıyla oyun alanından çıktığını işaret etmek.

b) Teknik alan olarak belirlenmiş bölgede bulunanların tümünün sorumsuz davranışlarını hakeme bildirmek.

c) Hakemin görmediği fena hareketleri ve diğer olayları işaret etmek.

d) Pozisyona hakemden daha yakın olduklarında meydana gelen ihlalleri (bu bazı özel durumlarda ceza alanı içinde meydana gelen ihlalleri de kapsar) işaret etmek.   

34. Aşağıdaki ifadelerden hangisi 5.Kural'da belirtilmemiştir?

a) Hakem oyunu, yardımcı hakemler ve varsa dördüncü hakemle işbirliği içinde yönetir.

b) Oyuncuların giysilerinin 4.Kuralda belirtilen özelliklere uygunluğuna karar verir.

c) Oyunun süresini belirler.

d) Bir yardımcı hakemin gereksiz müdahale veya yakışıksız hareketleri olduğunda, hakem onun görevine son verecek ve durumu yetkili kurumlara rapor edecektir.  

35. Aşağıdakilerden hangisi 3.Kural'daki IFAB kararlarında yer alır?

a) Eğer takımlardan birinde 7'den az oyuncu varsa, o maç başlatılmaz.

b) Bir maçın, bir takımda 7'den az oyuncu kaldığı hallerde devam etmemesi gerektiği kanısındadır.

c) Bu kuralın bütün ihlallerinde ihlali yapan oyunculara ihtar verilip sarı kart gösterilir.

d) Bütün maçlarda, yedek oyuncuların isimleri maç başlamadan önce hakeme verilmelidir.  

36. Penaltı vuruşu yapanın takım arkadaşı topa vurulmadan önce ceza alanına girer ve bu kuralı ihlal ederse; Hakem aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

a) Hakem vuruşa izin verir.

b) Top kaleye girerse vuruş tekrarlanır.

c) Top kaleye girmezse tekrarlanmaz.

d) Top kaleciden seker, üst direkten veya kale direklerinden geri gelir, o da topu kaleden içeriye sokarsa, golü geçersiz saymalı, vuruşu tekrar ettirmelidir.  

37. Topla ilgili olarak aşağıdaki IFAB kararlarından hangisi yanlıştır?

a) Resmi maçlarda, sadece 2.Kuralda belirtilmiş asgari teknik özelliklere sahip topların kullanılmasına izin verilir.

b) FIFA'nın resmi maçlarında kullanılacak topun, (FIFA Onaylı),(FIFA Denetli), (Uluslararası Maç Topu Standardı) yazılarından birini taşıması şarttır.

c) Diğer her türlü maçlarda top, 2.Kuraldaki teknik özelliklere sahip olmalıdır.

d) Ulusal federasyonlar, resmi maçlarında (FIFA Onaylı), (FIFA Denetli), (Uluslararası Maç Topu Standardı) yazılarından birini taşıyan topların kullanılmasını istemeleri zorunludur.  

38. Bir hücum oyuncusu oyun gereği kale çizgisi ile kale ağları arasındaki bölgeye düşüyor ve kaleciyi şaşırtacak, dikkatini çekecek hareketler yapıyor. Aynı anda bir takım arkadaşı topa vurup bir gol kaydediyor. Hakem ne yapmalıdır?

a) Golü iptal etmeli, oyuncuya ihtar vermeli, hakem atışı ile oyunu başlatmalıdır.

b) Golü iptal etmeli, oyuncuya ihtar vermeli, oyuncunun takımı aleyhine endirekt serbest vuruşla oyunu başlatmalıdır.

c) Golü iptal etmeli, oyuncuya ihtar vermeli, kale vuruşu ile oyunu başlatmalıdır.

d) Golü geçerli saymalıdır, oyuncuların şaşırtıcı hareketler yapmaları normaldir.  

39. Bir oyuncu hakeme haber vermeden devre arasında kaleci ile yer değiştiriyor. Yeni kaleci ikinci yarıda ceza alanı içinde topu eliyle tuttuğunda hakem durumu fark ediyor. Hakemin kararı ne olmalıdır?

a) Oyunu durdurmalı, bu oyuncuya ihtar verip takımı aleyhine oyun durdurulduğunda topun bulunduğu yerden endirekt serbest vuruşla oyunu başlatmalıdır.

b) Oyun devam ettirilmeli, top oyun dışı olduğunda bu oyuncuya ihtar vermelidir.

c) Oyunu durdurmalı, bu oyuncuya ihtar verip oyun alanından çıkartmalı, daha önceki kalecinin kaleye geçmesini sağladıktan sonra oyunu başlatmalıdır.

d) Oyunu durdurmalı, bu oyuncuya ihtar verip takımı aleyhine penaltı kararı vermelidir.  

40. Top oyunda iken, kendi ceza alanında bulunan bir kaleci, ceza alanı dışında bulunan bir rakibine elindeki topu şiddetle fırlatarak vuruyor. Hakem ne yapmalıdır?

a) Oyunu durdurmalı, kaleciyi oyundan ihraç edip topun rakibe değdiği yerden takımı aleyhine endirekt serbest vuruşla oyunu başlatmalıdır.

b) Oyunu durdurmalı, kaleciyi oyundan ihraç edip takımı aleyhine penaltı kararı vermelidir.

c) Oyunu durdurmalı, kaleciye ihtar verip topun rakibe değdiği yerden takımı aleyhine direkt serbest vuruşla oyunu başlatmalıdır.

d) Oyunu durdurmalı, kaleciyi oyundan ihraç edip topun rakibe değdiği yerden takımı aleyhine direkt serbest vuruşla oyunu başlatmalıdır.  

41. Uzatma devreleri 0-0 biten bir müsabaka sonrasında penaltı noktasından yapılan vuruşlar sonucu, her iki takım da altışar vuruş yapmış ve netice alınmıştır. Maçı kazanan takım en az kaç gol atmış olabilir?

a) 2

b)3

c)1

d)5   

42. Bir müsabakada hakem, ilk yarının sonunda yapılacak bir penaltı vuruşu (temdit) için gerekli süreyi vermiş, penaltı vuruşunda top kale direğinden döndükten sonra kale alanı içinde patlamıştır. Oyun tekrar nasıl başlayacaktır?

a) Hakem atışı

b) Başlama vuruşu

c) Penaltı vuruşu tekrarı

d) Endirekt serbest vuruş  

43. Maçın sonucunu belirlemek için yapılan penaltı vuruşları sırasında bir oyuncu ihraç ediliyor. Kararınız?

a) Sayıların eşitlenmesi için rakip takımdan da bir oyuncu azaltılır.

b) Rakip takımdan oyuncu azaltmadan vuruşlara devam edilir.

c) Bu sürede oyuncu ihracı söz konusu değildir.

d) Sayıların eşitlenmesi için yedeklerden bir oyuncu vuruşlara katılır.  

44. Aşağıdakilerin hangisi üzerinde reklam bulundurulmasına izin verilmiştir?

a) Forma

b) Forma-Şort

c) Forma-Ayakkabı

d) Forma-Şort-Ayakkabı  

45. Oyun alanından hakemin bilgisi dahilinde çıkan bir oyuncu, oyuna girmek için oyunun tekrar başlamasını

beklemektedir. Bu oyuncunun oyun alanından çıkarılma sebebi nedir?

a) Dördüncü kuralı ihlalinden dolayı

b) Sakatlıktan dolayı

c) İhraç edildiğinden dolayı

d) Kanamalı yarasından dolayı   

46. Hakem bir oyuncuya ihtar verip ihlalin olduğu yerden endirekt serbest vuruş vermiştir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiş olabilir.

a) Bir yedek oyuncu izinsiz oyun alanına girmiştir.

b) Bir oyuncu izinsiz oyun alanı terk etmiştir.

c) Giysi ve gereçleri uygun olmadığı için oyundan çıkartılan bir oyuncu izinsiz oyun alanına girmiştir.

d) Bir oyuncu hakemin kararlarına sözle itiraz etmiştir.  

47. Bir kale vuruşunda top, 10 metre gittikten sonra rakip yedek oyuncu tarafından durdurulmuştur. Oyun tekrar nasıl başlayacaktır?

a) Vuruş tekrarı

b) Hakem atışı

c) Endirekt serbest vuruş

d) Direkt serbest vuruş  

48. Müsabakaya 2 kişi eksik başlayan, daha sonra eksik oyuncularından bir tanesi gelen bir takım, IFAB'ın belirlediği en az oyuncu sayısı ile müsabakayı tamamlamıştır. Bu takımdan en fazla kaç oyuncu ihraç edilmiş olabilir?

a) 2

b) 3

c) 4

d) 5  

49. 2002-2003 futbol sezonunda, özellikle İspanya Liginde sıkça uygulanan, oyun oynanırken müsabaka skorunun takımların logolarıyla birlikte oyun alanı zemini üzerine sanal olarak yansıtılması, hangi kuralın hangi bölümünde belirtilen esaslara aykırıdır?

a) KURAL 8 - Oyunun Başlaması ve Tekrar Başlaması

b) KURAL 1 - Oyun Alanının İşaretlenmesi

c) KURAL 8 - Oyunun Başlaması- Özel Durumlar

d) KURAL 1 - IFAB Kararları   

50. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Türkiye Profesyonel 3.lig takımları, sahada yer alan kadrolarında en az 4 profesyonel futbolcu bulundurmak zorundadırlar.

b) Türkiye Profesyonel 3.lig takımları, müsabakalarında sahada birer doktor bulundurmak zorundadırlar.

c) Türkiye Profesyonel 3.lig takımları, yabancı uyruklu futbolcu oynatamazlar.

d) Türkiye Profesyonel 2.lig A kategorisinde yer alan takımlar, bazı özel durumlarda 2 yabancı uyruklu futbolcu oynatabilirler. 
 
 

Soru No Cevap
1 B
2 D
3 D
4 C
5 D
6 B
7 A
8 C
9 A
10 A
11 C
12 B
13 D
14 D
15 A
16 D
17 B
18 A
19 B
20 C
21 C
22 C
23 B
24 B
25 A
26 B
27 A
28 C
29 C
30 B
31 D
32 D
33 B
34 D
35 B
36 D
37 D
38 A
39 B
40 D
41 C
42 B
43 B
44 A
45 B
46 D
47 A
48 B
49 D
50 A
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=