Türkiye Futbol Federasyon Hakemler ve Gözlemciler Derneği Uşak Şubesi
  2003-2004 Klasman Sınavı
 

KURAL SINAVI

2004

SINAV TĐPĐ (1)

1- Kendi ceza alanında bulunan bir kaleci, ceza alanın hemen dısında topa bilerek elle

mdahale ediyor. Asağıdakilerden hangisi hakemin vereceği kararlar arasında yer almaz?

a) Đhtar

b) Đhra

c) Direkt serbest vurus

d) Endirekt serbest vurus

2- Asağıdakilerin hangisinde hakem bir kse vurusuna karar vermez?

a) Topun tamamı en son savunma yapan takımın bir oyuncusuna dokunduktan sonra havadan

veya yerden 10. Kurala gre yapılmıs nizami bir gol dısında kale izgisini getinde

b) Penaltı vurusunda, vurusu yapanın takım arkadası, hakemin vurus iin isaret vermesinden

sonrahenz top oyuna girmeden ceza alanına girer, top kaleciden sekerek kale direkleri

zerinden oyun alanı dısına ıkarsa

c) Eğer bir direkt serbest vurus doğrudan doğruya takımın kendi kalesine girerse

d) Bir oyuncu baslama vurusunu kendi kalesine doğru yapmıs, top baska bir oyuncuya temas

etmeden doğrudan doğruya kendi kalesine girmis ise

3- Asağıdaki durumların hangisinde endirekt serbst vurus ihlalin olduğu yerden kullanılmaz?

a) Kaleci tarafından yapılan bir serbest vurusta, eğer top oyuna girdikten sonra kaleci top

baska bir oyuncuya dokunmadan nce topa ayağı ile ikinci kez dokunursa

b) Kaleci tarafından yapılan bir serbest vurusta, eğer top oyuna girdikten sonra kaleci top

baska bir oyuncuya dokunmadan nce ceza alanında topa ikinci kez elle dokunursa

c) Bir kaleci, takım arkadıs tarafından ayakla bilerek kendisine verilen topa ceza alanında

eliyle dokunursa

d) Kale direkleri arasında, kale izgisi zerinde bulunanbir kaleci, elindeki tekmelikle bir gol

nler ve hakem kaleciye ihtar vermek iin oyunu durdurur ise

4- Kural - 3 Oyuncu Sayısı ile ilgili asağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır?

a) Oyun, biri kaleci olmak zere en ok 11 oyuncudan olusan iki takım arasında oynanır. Eğer

takımlardan birde 7’den az oyuncu varsa, o ma baslatılamaz.

b) Msabaka ynetmeliğinde 3 ila 7 arasında olmak zere yedek oyuncu sayısı belirtilmelidir.

c) Diğer malarda eğer; takımlar değistirecekleri azami oyuncu sayısında anlasırlarsa, hakeme

matan nce bildirirlerse anlastıkları sayıda oyuncu değistirebilirler.

d) Hakeme bildirilmezse ve değistirilecek oyuncu sayısında anlasma ma baslamadan

sağlanmazsa, en ok 5 oyuncu değistirilebilir.

5- Asağıdaki durumların hangisinde serbest vurus ihlalin olduğu yerden yapılır?

a) Eğer bir yedek oyuncu oyun alanına hakemin izni olmaksızın girerse ve hakem ihtar

vermek iin oyunu durdurursa.

b) 4. Kuralın ihlalinden dolayı oyun alanından ıkartılan bir oyuncu, hakemin iznini almadan

oyun alanına girer ve hakem ihtar vermek iin oyunu durdurursa.

c) 12. Maddede belirtilmeyen bir nedenden dolayı oyuncunun ihtar veya ihra edilmesi iin

oyun durdurulduğunda.

d) Penaltı vurusu sırasında kalecinin takım arkadası ceza alanına girer, top kale direklerinden

geri gelerek bu oyuncuya temas ederse.

6- Trkiye Profesyonel Lig Msabakaları Stats ile ilgili olarak asağıdakilerden hangisi

yanlıstır?

a) 2002-2003 futbol sezonu sonunda Trkiye Profesyonel Birinci Sper Liginden dsen

takımlarda bulunan ve szlesmeleri devam eden yabancı uyruklu futbolcuların, szlesme

sreleri sonuna kadar kulplerine bağlı olarak kalmaları kaydıyla resmi msabakalarda

dzenlenen msabaka isim listesine en fazla 6 tanesinin yazılması ve 5 tanesinin oynatılması

mmkndr.

b) Trkiye Profesyonel 2. lig B Kategorisinde yabancı uruklu futbolcular oynayamazlar.

c) Takımlar, giyecekleri formalarda en fazla 3 renk bulundurabilirler.

d) Takımların giyecekleri formaların ince veya kalın ubuklu olması halinde kulbn tescilli

koyu rengin fon olduğu 30X35 cm. kare zerinde aık veya aksi rengi ile numarası yazılmıs

bir forma giymekzorundadırlar.

7- ‘Ma sresince bir takım grevlisi oyuncularına taktik direktifler verebilir. Ancak bu

direktifleri verdikten sonra yerine dnmelidir. Teknik direktr ve diğer grevliler, teknik

alanın bulunduğu statlarda teknik alan iinde kalmalı ve sorumlu bir sekilde davranmalıdırlar’

IFAB Karar -2 olarak geen bu ibare hangi kuralda yer almaktadır?

a) Kural -1

b) Kural -3

c) Kural -4

d) Kural -12

8- Kural-5 Hakemin Yetkileri ve Grevleri ile ilgili olarak;

‘Hakem verdiği bir kararı, ancak ............... ................... .................. durumlarda veya

gerekli grrse, yardımcı hakemin verdiği bilgiye gre, oyunu tekrar baslatmadan nce

değistirebilir. Sukarıdaki bosluğa asağıdaki seeneklerden hangi gelmelidir?

a) Yardımcının isaret verdiği

b) Oyunu henz baslatmadığı

c) Doğru olmadığını anladığı

d) Yardımcının ikaz ettiği

9- I. rakip oyuncular top oyuna girinceye kadar ceza alanı dısında dururlar.

II. vurus, savunan takımın kale alanı iindeki herhangi bir noktadan yapılır.

III. top, doğrudan doğruya ceza alanı dısına ıkınca oyuna girmis olur.

IV. vurusu yapan, top bir baska oyuncuya dokunmadan nce topla ikinci kez oynayamaz.

Yukarıdaki ifadeler Kural -16 Kale Vurusu Yntemine gre sıralanırsa asağıdaki

seeneklerden hangisi doğrudur?

a) II-I-IV-III

b) I-II-III-IV

c) III-IV-II-I

d) III-I-IV-II

10- I. Rakibe elme takmaya tesebbs ederse

II. Oyunun tekrar baslamasını geciktirirse

III. Kaleci kendi ceza alanında topu oyuna bıraktıktan sonra top baska bir uyuncuya

değmeden nce, topa bilerek eliyle dokunursa

IV. Aynı mata ikinci bir ihtar alırsa

Yukarıdaki ifadeleri Đhra - Đhtar - Direkt svs. Endirekt sv. seklinde sıralarsak asağıdaki

seeneklerden hangisi doğru olur?

a) IV-II-III-I

b) I-II-III-IV

c) III-I-II-IV

d) IV-II-I-III

11- Asağıdakilerden hangisi Kural -8’de belirtilen ヨzel Durumlardan birisi değildir?

a) Eğer top, yere değdiktensonra, hibir oyuncuya değmeden oyuna lanı dısına ıkarsa hakem

atısı tekrarlanacaktır.

b) Savunma yapan takım lehine kendi kale alanı iinde verilen bir serbest vurus, o alanın

herhangi bir yerinden yapılabilir.

c) Rakip kale alanı iinde, hcum eden takım lehine verilen bir endirekt serbest vurus, kale

izgisine paralel kale alanı izgisi zerindeki ihlale en yakın noktadan yapılır.

d) Kale alanı iinde geici olarak durdurulmasından sonra oyunu tekrar balatmak iin

yapılacak hakem atısı, oyun durduğu anda topun bulunduğu yere en yakın kale izgisine

paralel kale alanı izgisi zerindeki bir noktadan yapılır.

12- Asağıdakilerden hangisi ‘Mkemmel Performans’ gsteren hakem iin baz alınan bir

ifadedir?

a) Kuralları ve talimatları uyguluyor ise,

b) Az sayıda nemsiz hata yapıyor ise,

c) ヌok kritik anlarda doğru kararlar verebilmis ise,

d) Oyunu iyi kontrol ediyor ise,

13- 12. Kuralda belirtilmis asağıdaki ihlallerden hangisi, dikkatsiz, kontrolsz ve asığı g

kullanılarak yapıldığında; rakip takım lehine bir direkt serbest vurus verilir?

a) Rakibine vurursa veya vurmaya tesebbs ederse,

b)Topu kazanmak iin ayakla mdahale ederken topa dokunmadan8 nce rakibe dokunursa,

c) Rakibini tutarsa,

d) Rakibine tkrrse,

14- Asağıdakilerden hangisi ihtar verilecek hallerden birisi değildir?

a) Oyunun tekrar baslamasını geciktirirse

b) Aynı mata ikinci bir ihtar alırsa

c) Hakeme veya hakemin kararlarına szle veya hareketle itiraz ederse

d) Sportmenliğe aykırı davranıstan sulu ise

15- Penaltı vurusunu yapan oyuncunun takım arkadası, top oyuna girmeden ceza alanına

giriyor. Penaltı vurusu yapıldığında top kaleci tarafından yumruklanarak taca atılıyor. Bu

durumda hakemin kararı ne olmalıdır?

a) Ta

b) Đkaz, vurus tekrarı

c) Đhtar, vurus tekrarı

d) Penaltı vurusunu kulnanan oyuncunun takım arkadasının bulunduğu yerden takımı aleyhine

endirekt serbest vurus.

16- Asağıdaki durumların hangisinde oyuna bir hakem atısı ile baslanır?

a) Bir oyuncu oyun alanı dısında bulunan bir grevliye ayakkabısını fırlatır, hakem bu

oyuncuyu cezalandırmak iin oyunu durdurursa

b) Bir oyuncu hakemden izinsiz oyun alanına girer ve hakem, bu oyuncuyu cezalandırmak

iin oyunu durdurursa

c) Penaltı vurusunda, top vurus yapılıp ileri doğru hareket ederken bir dıs etkene dokunursa

d) Bir yedek oyuncu, hakemden izin almadan oyun alanına girerek bir rakip oyuncuya

yumruk vurur ve hakem, bu oyuncuyu cezalandırmak iin oyunu durdurursa

17- Asağıdaki durumların hangisinde penaltı vurusu tekrar edilir?

a) Vurusu yapan oyuncu, bu kuralı ihlal eder ve gol olmazsa

b) Kaleci bu kuralı ihlal eder ve gol olursa

c) Kalecinin takım arkadası bu kuralı ihlal eder ve gol olursa

d) Vurusu yapanın takım arkadası bu kuralı ihlal eder ve gol olursa

18- Asağıdakilerden hangisi ‘Penaltı Noktasından Yapılan Vuruslar’la ilgili prensiplere

aykırıdır?

a) Hakem, vurusların yapılacağı kaleyi seer

b) Hakem para atısı yapar ve atısı kazanan kaptanın takımı ilk vurusu yapar

c) Hakem, yapılan vurusların kaydını tutar

d) Vuruslar, takımlar arasında sıra ile yapılır.

19- Kale izgisi zerinde topla ilerleyen bir oyuncu, rakibini gemek iin topu sağdan atıp

soldan gidiyor. Top auta ıkıyor. Ancak savunma oyuncusu bunu fark etmeyip hcum

oyuncusunu belinden tutup indiriyor. Hakemin kararı ne olmalıdır?

a) Đhtar, direkt sv.

b) Đhtar, hakem atısı

c) Kale vurusu

d) Đhtar, kale vurusu

20- Drdnc Hakemin Grev ve Sorumlulukları ile ilgili asağıdaki ifadelerden hangisi

yanlıstır?

a) Yedek oyuncuların kullandıkları giysi ve gereleri, oyuncu oyuna girmeden nce kontrol

etme yetkisine sahiptir. Eğer giysi ve gereleri oyun kurallarına uygun değilde bu oyuncuyu

oyuna almaz.

b) Drdnc hakem, msabaka ynetmeliğine gre atanabilir ve eğer hakemden biri

greve devam edemezse onun yerine grev yapar. Drdnc hakem, her durumda hakeme

yardımcı olur.

c) Drdnc hakem, ma sırasında oyuncu değistirme isine yardımcı olmaktan sorumludur.

d) Drdnc hakem, matan sonra hakemin ve yardımcı hakemlerin grmediği her trl fena

hareket veya diğer olayları yetkili kuruluslara rapor edecektir. Drdnc hakem yazdığı rapor

hakkında hakeme ve yardımcı hakemlere bilgi verecektir.

21-Sakatlanan oyuncularla ilgili olarak asağıdaki ifadelerden hangisi FĐFA’nın ilave

talimatlarına uygun değildir?

a) Oyuncunun oyun alanında tedavi edilmesine izin verilemez.

b) Hakem, doktorun oyun alanına girmesine izin verdikten sonra oyuncununsedye zerinde

oyun alanını terk etmesi zorunludur. Eğer oyuncu sedye ile ıkmayı reddederse sportmenliğe

aykırı davranıstan dolayı ihtdar verilir.

c) Sakatlanan bir oyuncu, oyun alanına top oyunda ikensadece ta izgilerinden girebilir. Top

oyunda değilkensakatlanan oyuncu oyun alanını sınırlayan izgilerin herhangi bir yerinden

oyun alanına tekrar girebilir.

d) Eğer oyun baska birnedenle durdurulmadıysa veya oyuncunun maruz kaldığı sakatlanma

oyun kurallarının ihlali sonucu meydana gelemediyse, hakem oyunu hakem atısıyla yeniden

baslatır.

22- Bir yedek oyuncu hakemden izinsiz oyun alanına giriyor. Top oyunda iken rakip takımın

kalecisi kendi ceza alanında bu oyuncuya yumruk vuruyor. Hakem ne yapmalıdır?

a) Oyunu durdurmalı, yedek oyuncuya kırmızı kart gstererek oyundan ihra etmeli, kaleciye

ihtar verip ihlalin olduğu yerden hakem atısı ile oyunu baslatmalıdır.

b) Oyunu durdurmalı, yedek oyuncuya skarı kart gstererek oyun alanından ıkartmalı,

kaleciyi ihra ederek oyun durdurulduğunda topun bulunduğu yerdenbir hakem atısı ile oyunu

baslatmalıdır.

c) Oyunu durdurmalı, yedek oyuncuya sarı kart gstererek oyun alanından ıkartdmalı,

kaleciyi ihra etmeli, kalecinin takımı aleyhine ihlalin olduğu yerden endirekt serbest vurula

oyunu baslatmalıdır.

d) Oyunu durdurmalı, yedek oyuncuya sarı kart gstererek oyun alanından ıkartmalı,

kaleciyi ihra etmeli, kalecinin takımı aleyhine ihlalin olduğu yerden endirekt serbest vurusla

oyunu baslatmalıdır.

23- Bir yardımcı hakem topun ta izgisini getiğini isaretk ediyor, ancak hakem ta iin

ddk almadan nce bir savunma oyuncusu kendi kale alanında hcum eden oyuncuya

tkryor. Hakemin kararı ne olmalıdır?

a) Savunma oyuncusunu ihra edip takımı aleyhine penaltı vermelidir.

b) Savunma oyuncusungu ihra edip ta atısı ile oyunu baslatmalıdır.

c) Savunma oyuncusunu ihra edip takımı aleyhine endirekt serbest vurusla oyunu

baslatmalıdır.

d) Savunma oyuncusunu ihra edip, hakem atısı ile oyunu baslatmalıdır.

24- Yardımcı hakem, bir oyuncunun siddetli hareket yaptığını isaret ediyor. Hakem, hareketi

de isareti de grmyor ve hareketi yapan oyuncunun takımı gol atıyor. Hakem, baslama

vurusu yapılmadan nce yardımcı hakemin bayrağını gryor. Hakem bu durumda ne

yapmalıdır?

a) Gol geersiz saymalı, bu oyuncuyu ihra edip takımı aleyhine ihlalin olduğu yerden direkt

serbest vurusla oyunu baslatmalıdır.

b) Gol geerli saymalı, bu oyuncuyu ihra edip balama vurusu ile oyunu baslatmalıdır.

c) Gl geersiz saymalı, bu oyuncuyu ihra etmeli, takımı aleyhine topa son vurulduğu

yerden serbest vurusla oyunu baslatmalıdır.

d) Gol geersiz saymalı, bu oyuncuyu ihra edip, topa en son vurulduğu yerden hakem atısı

ile oyunu baslatmalıdır.

25- Bir oyuncu oyun sresince asağıdakilerden hangisini ikinci kez yaptığında oyundan ihra

edilir?

a) Sportmenliğe aykırı davranıs

b) Siddetli hareketten sulu ise

c) Topa bilerek elle oynayıp rakip takımın bariz goln nlerse

d) Ciddi faull oyundan sulu ise

26- ‘Hakemlere, topa kasti olarak elle dokunmanın normal olarak sadece bir direkt serbest

vurus veya ihlal ceza sahası iinde

olmussa penaltı vurusu ile cezalandırılacağını hatırlatır. Đhtar veya ihra ...............

.............. ..................’ FIFA’nın Đlave Talimatları uyarınca yukarıdaki bosluğa

asağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Hakemin takdirinde değildir

b) Kasıtlı durumlarda verilmelidir.

c) Normal olarak gerekmez

d) Ciddi ihlallerde verilmelidir

27- Hakem penaltı vurusu iin isaretini vermis, vurus yapmak zere belirlenen

oyuncununtakım arkadası ileri fırlayarak vurusu yapmıs ve top kale direğinin stnden dısarı

gitmistir. Hakemin kararı ne olmalıdır?

a) Kale vurusu

b) Kale vurusu, oyuncuya ihtar

c) Vurus tekrarı

d) Vurus tekrarı, oyuncuya ihtar

28- Bazı ihlaller yapıldığı sekil veya yere gre direkt veya endirekt serbest vurusla

cezalandırılır. Asağıdakilerden hangisi sadece endirekt serbest vurusla cezalandırılması

gereken ihlallerden birisidir?

a) Bir kaleci, kendi takım arkadasından gelen topu oyun alanı iinde eliyle tutarsa

b) Bir oyuncu siddetli hareketten sulu ise

c) Bir oyuncu baskasına tkrrse

d) Bir oyuncu rakibinin ilerlemesine mani olursa

29- Kaleci kale vurusunu kullanmıs, top baska bir oyuncuya temas etmeden hakem oyunu

durdurarak kalecinin yaptığı bir ihlal nedeniyle takımı aleyhine endirekt serbest vurus

vermistir. Asağıdakilerden hangisi gereklesmistir?

a) Kaleci, top ceza alanını terk etmeden topa ayakla ikinci kez dokunmustur.

b) Kaleci, top ceza alanını terk etmeden topa elle dokunmustur.

c) Kaleci, top ceza alanını terk ettikten sonra topa ikinci kez ayakla mdahale etmistir.

 

30- Serbest vurusla ilgili asağıdaki tanımlamalardan hangisi doğrudur?

a) Eğer bir direkt serbest vurusta top, doğrudan doğruya takımın kendi kalesine girerse aut

kararı verilir.

b) Ceza alanı iinde, hcum eden takımın kazandığı endirekt serbest vurusta gol, topun bir

baska oyuncuya dokunmasından sonra kaleye girerse yapılmıs olur.

c) Eğer bir endirekt serbest vurusta top, doğrudan doğruya rakibin kalesine girerse kse

vurusu verilmelidir.

d)Kale alanı iinde, hcum eden takım lehine verilen endirekt serbest vurusta, rakip

oyuncuların kale izgisi zerinde durmaları 9,15'in atırılması aısından yeterlidir.

31- Bir hcum oyuncusu oyun icabı kale direkleri ile kale ağları arasına giriyor ve kalecinin

dikkatini ekecek hareketler yapıyor. Aynı anda takım arkadası topa vurarak kaleden ieriye

atıyor. Hakem ne yapmalıdır?

a) Gol geersiz saymalıdır.

b) Gol geersiz saymalı, hcum oyuncusuna ihtar vermeli, bu oyuncunun takımı aleyhine

topa en son vurulduğu yerden endirekt serbest vurusla oyyunu baslatmalıdır.

c) Gol geersiz saymalı, hcum oyuncusuna ihtar vermeli, oyun durdurulduğunda topun

olduğu yerden hakem atısı ile oyunu baslatmalıdır.

d) Gol geersiz saymalı, bu oyuncuya ihtar vermeli, kale vurusu ile oyunu baslatmalıdır.

32- Tedavi iin kale izgisi dısına ıkan bir savunma oyuncusu, ceza alanı iindeki bir

rakibine ayağını uzatarak elme takıyor. Hakem, asağıdaki kararlardan hangisini vermelidir?

a) Đhra-penaltı

b) Đhra-hakem dısı

c) Đhtar-penaltı

d) Penaltı

33- Penaltı vurusları ile ilgili olarak asağıdakilerden hangisi yanlıstır?

a) Oyun penaltı vurusunun tamamlanması iin uzatılıyor, oyuncu değisiklik hakkının tmn

kullanmamıs takımın kalecisi bir yedek oyuncuyla yer değistirebilir.

b) Penaltı vurusunu kullanan oyuncu vurus ncesi kaleciyi aldatıcı hareketler yapabilir.

c) Bir oyuncu, hakem isaret vermeden penaltı vurusu kullanıyor ve top kalecide kalıyor.

Hakem vurusu tekrarlamalıdır.

d) Penaltı vurusu sırasında kalecinin takım arkadası ceza alanına girer ve kuralı ihlal ederse,

top kaleye girmezse vurus tekrarlanmaz.

34- Penaltı noktasından yapılan vuruslar sırasında vurusu kullanan oyuncunun takım arkadası

olan kaleci nerede duracaktır?

a) Orta yuvarlakta.

b) Kale alanı izgisi ile kale izgisinin kesistiği noktada.

c) Ceza alanının kale izgisine paralel izgisi ile ceza alanının diğer izgisinin kesistiği

hakemin grs alanındaki noktada.

d) Ceza alanı izgisi ile kale izgisinin kesistiği grs alanındaki noktada.

35- ‘‘Baslangıtan itibaren maın gidisatını grebiliyor ve ona gre yntemler

gelistirebiliyor’’ ‘‘Vcut dilini ok iyi kullanıyor, oyunculara doğru yaklasım iinde’’

ibareleri asağıdaki Hakem Raporu baslıklarından hangisine aittir?

a) Oyun Kurallarının Uygulanması Yorumlanması

b) Kisilik

c) Maın Kontrol, Taktiksel Yaklasım ve Maın Ynetimi

d) Oyuncuların ve Takım Grevlilerinin Disiplin Amalı Kontrol

36- Serbest vurus kullanımı sırasında asağıdaki ihlallerin hangisinde ihtar verilmez?

a) Vurusu kullanan oyuncular rakiplerini aldatıcı taktikler yaparsa

b) Bir oyuncu oyunun baslamasını geciktirirse

c) Rakip oyuncular gereken mesafeye aılmaz ise

d) ‘‘Ddğm Bekle’’ isaretine rağmen oyuncu ddkten nce topa vurup bir takım

arkadasına pas verirse

37- Asağıdakilerden hangisi ‘‘Hakem Hatalarının Nota Etkisinde’’ nemli bir unsurdur?

a) Serbest vuruslarda hakemin FIFA’nın belirttiği yerlerde durup durmadığı

b) Aynı hatanın srekli yapılıp yapılmadığı

c) Hakemin esnek diyagonal kullanıp kullanmadığı

d) Hakemin kart gsterme prosedrlerine uyup uymadığı

38- Asağıdaki ihlallerin hangisi siddetli harekete verilecek rneklerden birisi değildir?

a) Topu almak iin arkadan iki ayağı ile asırı g kullanarak acımasız davranısta bulunmak.

b) Topsuz alanda rakibe dirsek vurmak

c) Bir takım grevlisine yumruk vurmak

d) Topu takım arkadasının yzne fırlatmak.

39- IFAB’da bir teklifin kabul edilmesi iin en az ka oy gereklidir?

a) 4

b) 6

c) 8

d) 15

40- Galip takımı belirlemek iin penaltı noktasından yapılan vuruslarda kaybeden takım

toplam 5 vurusu gole evirmistir. Her iki takım toplam ka vurusu gole evirmistir?

a) 10

b) 11

c) 6

d) 5

41- ‘Kaleci, kendi ceza alanı iersinde takım arkadasının ta atısından doğrudan gelen topa

eliyle dokunursa rakip takım lehine bir endirekt serbest vurus verilir’ maddesi hangi kuralda

yer almaktadır?

a) Kural 18

b) Kural 13

c) Kural 12

d) Kural 9

42- Bir msabakada toplam yedi oyuncu ihra edilmistir. Galip takımı belirlemek iin

yapılacak penaltı vuruslarına iki takımdan toplam ka oyuncu katılabilir?

a) 14

b) 15

c) 16

d) 17

43- ‘Grev aldığı turnuva ve atandığı malarda, bir drdnc hakemin rol ve grevleri

IFAB’ın onayladığı esaslara uygun biimde olmalıdır’ ifadesi nerede yer almaktadır?

a) Msabaka Ynetmeliğinde

b) Oyun Kuralları Kitabı, Drdnc Hakem metninde

c) Hakem, Drdnc Hakem, Yardımcı Hakem ve Gzlemciler Đin El Kitabı’nda

d) Oyun Kuralları Kitabı, Kural 5’te

44- Penaltı noktasının isaretlenmesinde referans alınan oyun alanı unsurları nelerdir?

a) Kale direkleri ve kale izgisi

b) Kse bayrak direkleri ve kale izgisi

c) Kale izgisi ve ceza yayı

d) Ceza alanının kale izgisine paralel izgisi ile ceza yayı

45- Kendi ceza alanında bulunan bir oyuncu, ceza alanı dısındaki bir rakibine hakaret edici bir

sekilde konusmustur. Oyunu durduran hakem, asağıdaki kararlardan hangisini vermelidir?

a) Đhra - direkt serbest vurus

b) Đhtar - direkt serbest vurus

c) Đhra - ceza alanı iinden endirekt serbest vurus

d) Đhra - ceza alanı dısından endirekt serbest vurus

46 - Oyuncuların ne zaman ve nasıl sıvı iecek alma hakları vardır?

a) Oyun durduğunda ta veya kale izgisinden

b) Oyun devam ederken ta izgilerinden

c) Oyun durduğunda ta izgilerinden

d) Oyun devam ederken kale ve ta izgilerinden

47- Bir penaltı vurusu yapan oyuncunun takım arkadası penaltı noktasına 9,15 metreden daha

yakına gelmis, ancak top kaleciden dnerek aynı takımın ceza alanı dısında bulunan bir baska

oyuncusuna gelmistir. Hakem ne yapmalıdır?

a) Oyunu durdurarak bu oyuncunun takımı aleyhine endirekt serbest vurus vermelidir.

b) Oyunu durdurarak bu oyuncuya ihtar vermeli, bu oyuncunun takımı aleyhine endirekt

serbest vurusla oyunu baslatmalıdır.

c) Oyunu durdurarak penaltı vurusunu tekrar ettirmelidir.

d) Oyunu devam ettirmelidir.

48- Kendi ceza alanı dısından serbest vurus kullanan bir oyuncu, top baska bir oyuncuya

temas etmeden kendi ceza alanında nce ayağı ile topa ikinci kez temas etmis, hakem ddk

almıs daha sonra da bilerek eliyle oynamıstır. Hakem, asağıdaki kararlardan hangisini

vermelidir?

a) Endirekt serbest vurus

b) Đhtar - endirekt serbest vurus

c) Penaltı

d) Đhra - penaltı

49- Bir oyuncu, kendi ceza alanında topu gğsyle kontrol etmesine rağmen hakem oyunu

durdurarak bu oyuncunun takımı aleyhine topa temas ettiği yerden bir endirekt serbest vurus

vermistir. Asağıdakilerden hangisi gereklesmistir?

a) Serbest vurus kullanan bu oyuncu, bu kuralın (takım arkadası tarafından ayakla bilerek

kendisine verilen topa kaleci eliyle dokunursa) bosluğundan faydalanmak iin bilerek hile

yapmıstır.

b) Bu oyuncu ta atısını kullanmıs, top hi kimseye temas etmeden nce ikinci kez topla

oynamıstır.

c) Bu oyuncu kale vurusunu kullanmıs, top ceza alanını terk etmeden topla ikinci kez

oynamıstır.

d) Bu oyuncu penaltı vurusunu kullanmıs, top kaleciden sekerek bu oyuncuya gelmis o da

gğsyle kontrol etmistir.

50- Kural 1 ile ilgili asağıdaki iadelerden hangaisi yanlıstır?

a) Kale ağları olmadan msabaka oynatılamaz.

b) Her bir kse bayrak direğinden itibaren oyun alanı iine 1 metre yarı aplı eyrek daire

yayı izilir.

c) Kale direklerinin ne cins malzemeden yapılabileceği Kural 1, IFAB Karar 2’de

belirtilmistir.

d) Kaleler, her bir kale izgisinin ortasına yerlestirilmelidir.

CEVAP ANAHTARI

1 D 26 C

2 D 27 D

3 D 28 D

4 D 29 C

5 C 30 B

6 A 31 C

7 B 32 C

8 C 33 D

9 A 34 D

10 D 35 C

11 A 36 A

12 C 37 B

13 A 38 A

14 B 39 B

15 A 40 B

16 D 41 C

17 D 42 A

18 B 43 D

19 D 44 A

20 A 45 C

21 B 46 C

22 D 47 D

23 B 48 A

24 A 49 B

25 A 50 A

d) Kaleci, top ceza alanını terk ettiten sonra topa elle mdahale etmistir

.

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=