Türkiye Futbol Federasyon Hakemler ve Gözlemciler Derneği Uşak Şubesi
  2004-2005 Klasman Sınavı
 

2005 KLASMAN SINAVI

 

1- Kendi ceza alanında bulunan bir kaleci, ceza alanın hemen dısında topa kasten

elliyor. Asağıdakilerden hangisi hakemin vereceği kararlar arasında yer almaz?

 

a) Direkt serbest vurus

b) Đhtar

c) Đhra

d) Endirekt serbest vurus

2- Bir kse vurusu sırasında savunma oyuncusu 9,15’i ihlal etmis, top da bu oyuncuya

arparak ta izgilerinden dısarı ıkmıstır. Hakemin kararı ne olmalıdır?

a) Savunma oyuncusuna ihtar, topa temas ettiği yerden takımı aleyhine endirekt serbest

vurus

b) Savunma oyuncusuna ihtar, ta atısı ile oyuna baslanmalıdır

c) Savunma oyuncusuna ihtar, kse vurusu tekrar edilmelidir

d) Savunma oyuncu ikaz edilip, kse vurusu tekrar edilmelidir

3- Asağıdaki ihlallerin hangisi sadece kaleciler yaptığında endirekt serbest vurusla

cezalandırılması gereken vuruslardan birisidir?

a) Tehlikeli tarzda oynarsa

b) Rakibin ilerlemesine mani olursa

c)

Takım arkadası tarafından ayakla bilerek kendisine verilen topu kendi ceza alanında eli

ile dokunursa

d) Topu bilerek eliyle oynarsa

4- Penaltı vurusunu yapan oyuncunun takım arkadası, top oyuna girmeden ceza

alanına giriyor. Penaltı vurusu yapıldığında top kaleci tarafından yumruklanarak

kale st direğinin zerinden kale izgisini geiyor. Bu durumda hakemin kararı

ne olmalıdır?

a) Kse vurusu

b) Đkaz, vurus tekrarı

c) Đhtar, vurus tekrarı

d) Penaltı vurusunu kullanan oyuncunun takım arkadasını bulunduğu yerden takımı

aleyhine endirekt serbest vurus

5- Asağıdaki durumların hangisinde penaltı vurusu tekrar edilir?

a) Vurusu yapan oyuncu, bu kuralı ihlal eder ve gol olmazsa

b) Kaleci bu kuralı ihlal eder ve gol olmazsa

c) Kalecinin takım arkadası bu kuralı ihlal eder ve gol olursa

d) Vurusu yapanın takım arkadası bu kuralı ihlal eder ve gol olmazsa

3

6- Kendi ceza alanı iinde olan bir kaleci, takım arkadasının ta atısından

doğrudan gelen topu elle yakalıyor. Hakem, asağıdaki kararlardan hangisini

vermelidir?

a) Oyunu devam ettirmelidir

b) Kalecinin takımı aleyhine endirekt serbest vurus vermelidir

c) Kaleciye ihtar, takımı aleyhine endirekt serbest vurus vermelidir

d) Kalecinin takımı aleyhine penaltı vurusu vermelidir.

7- Sadece seklen ofsayt pozisyonunda bulunan bir oyuncu iin yardımcı hakem

bayrağını kaldırıyor, hakem bu isareti grmyor ve bu sırada bir savunma

oyuncusu kaleye girmekte olan topu elle ıkarıp oyun alanı dısına atıyor. Hakem

oyunu durdurduğunda yardımcı hakemin bayrağını gryor. Bu durumda

hakem, asağıdaki kararlardan hangisini vermelidir.

a) Ofsayt kararı vermeli, endirekt serbest vurusla oyunu baslatmalıdır

b) Elle oynayan oyuncuya ihtar vermeli, oyunu ofsayttan kazanılan endirekt serbest

vurusla baslatmalı

c) Elle oynayan oyuncuya ihtar vermeli, takımı aleyhine penaltı kararı vermeli

d) Elle oynayan oyuncuyu ihra etmeli, takımı aleyhine penaltı kararı vermelidir

8- Msabakanın kıdemli yardımcı hakemi msabaka esnasında sakatlanmıstır.

Drdnc hakemin grevi ne olur?

a) Kıdemsiz yardımcı hakemin yerini alır, kıdemsiz yardımcı hakem kıdemli yardımcı

hakemin yerine geer.

b) Kıdemli yardımcı hakemin yerini alır.

c) Grevine devam eder, msabaka bir yardımcı hakemle devam eder.

d) Hakemden daha kıdemli ise hakemin yerini alır.

9- Msabaka sırasında her iki takımdan en ok kaar yedek oyuncunun ısınmasına

izin verilir?

a) Isınma alanının konumuna gre hakem karar verir.

b) 7 ser oyuncu ısınabilir

c) 3 er oyuncu ısınabilir

d) 1 er oyuncu ısınabilir

10- Stadyumda oynanan sreyi gsteren saatler ne zaman durdurulur?

a) Sadece ikinci yarı sonunda (90 dakika tamamlandığında)

b) Sadece ilk yarı sonunda (45 dakika tamamlandığında)

c) Tm devreler sonunda (45,90 varsa uzatma devreleri tamamlandığında)

d) Durdurulmaz

4

11- Top oyunda iken, bir yedek oyuncu oyun alanında bulunan bir rakip

oyuncuya ii su dolu pet sise fırlatıyor ve isabet ettiriyor. Hakem ne yapmalıdır?

a) Oyunu durdurmalı, yedek oyuncuyu ihra edip alandan ıkartmalı, oyun

durdurulduğunda topun olduğu yerden bu oyuncunu takımı aleyhine endirekt serbest

vurus vermelidir.

b)

Oyunu durdurmalı, yedek oyuncuyu ihra edip alandan ıkartmalı, oyun

durdurulduğunda topun olduğu yerden hakem atısı ile oyunu baslatmalıdır

c) Oyunu durdurmalı, yedek oyuncuyu ihtar verip alandan ıkartmalı, oyun

durdurulduğunda topun olduğu yerden bu oyuncunun takımı aleyhine endirekt serbest

vurusla oyunu baslatmalıdır.

d) Oyunu durdurmalı, yedek oyuncuyu ihtar verip alandan ıkartmalı, oyun

durdurulduğunda topun olduğu yerden hakem atısı ile oyunu baslatmalıdır.

12- Penaltı noktasından yapılan seri penaltı vurusları sırasında, vurusu kullanan

oyuncunun takım arkadası olan kaleci nerede duracaktır?

a) Orta yuvarlakta

b) Kale alanı izgisi ile kale izgisinin kesistiği noktada

c) Ceza alanının kale izgisine paralel izgisi ile ceza alanının diğer izgisinin kesistiği

hakemin grs alanındaki noktada

d) Ceza alanı izgisi ile kale izgisinin kesistiği hakemin grs alanındaki noktada

13- Serbest vurus kullanımı sırasında asağıdaki ihlallerin hangisinde ihtar verilmez?

a) Vurusu kullanan oyuncular rakiplerini aldatıcı taktikler yaparsa

b) Bir oyuncu oyunun baslamasını geciktirirse

c) Rakip oyuncular gereken mesafeye aılmaz ise

d) ‘Ddğm Bekle’ isaretine rağmen oyuncu ddkten nce topa vurup bir takım

arkadasına pas verirse

14- Asağıdaki ihlallerin hangisi siddetli harekete verilecek rneklerden birisi değildir?

a) Topun zerinden rakibin kaval kemiğine siddetli tekme vurmak

b) Topsuz alanda rakibe dirsek vurmak

c) Bir takım grevlisine yumruk vurmak

d) Topu takım arkadasının yzne fırlatmak.

15- Top ta izgisini geerek oyun dısı oluyor. Atısı kullanacak oyuncunun rakibi topu

alarak oyun alanı iindeki bir oyuncuya siddetle vuruyor. Hakemin kararı ne

olmalıdır?

a) Oyuncu ihra-ta atısı ile oyuna baslanmalıdır

b) Oyuncu ihra-olayın olduğu yerden bu oyuncunun takımı aleyhine endirekt serbest

vurus

c) Oyuncu ihra-olayın olduğu yerden bu oyuncunun takımı aleyhine direkt serbest vurus

d) Oyuncu ihra- olayın olduğu yerden hakem atısı ile oyuna baslanmalıdır.

5

16- Oyun gereği kale izgisi ile kale ağları arasındaki blgeye dsen bir hcum

oyuncusu rakip kaleciyi sasırtacak hareketler yapıyor, aynı anda takım arkadası

topa vurarak kaleden ieriye atıyor. Hakemin kararı ne olmalıdır?

a) Gol iptal, oyuncuya ihtar, oyun durdurulduğunda topun bulunduğu yerden hakem atısı

b) Gol geerli sayılmalı, bu oyuncuya ihtar vermeli

c) Gol iptal, bu oyuncuya ihtar, kale vurusu

d) Gol iptal, oyuncuya ihtar, takımı aleyhine kale izgisine paralel kale alanı izgisi

zerinden endirekt serbest vurus.

17- Asağıdakilerden hangisi 12.Kuralda belirtilen Đhlal Verilecek Hallerden birisi

değildir?

a) Rakibi elmelerse veya elmelemeye tesebbs ederse

b) Oyunun tekrar baslamasını geciktirirse

c) Oyun kurallarını devamlı ihlal ederse

d) Sportmenliğe aykırı davranıstan sulu ise.

18- Asağıdakilerde hangisi 12.Kuralda belirtilmis ihra verilecek hallerden birisi

değildir?

a) Oyun kurallarını devamlı ihlal ederse

b) Rakibe veya bir baskasına tkrrse

c) Aynı mata ikinci bir ihtar alırsa

d) Siddetli hareketten sulu ise.

19- Kural 2, top iin asağıdaki sınırlamalardan hangisini belirtmemistir?

a) Karlı havalarda veya im sahalarda topun rengini

b) Topun seklini

c) Topun imal edildiği malzemeyi

d) Topun basıncını

20- Asağıdakilerden hangisi Uluslararası Futbol Birliği Kurulunda oy kullanma

hakkına sahip değildir ?

a) Trkiye Futbol Federasyonu

b) Galler “ “

c) Đrlanda “ “

d) FIFA

6

21- Bir takım kaptanı top oyunda iken kendi takım arkadasına kfr etmistir.

Oyunu durduran hakem takım kaptanını ihra etmistir. Oyunu nasıl

baslatmalıdır?

a)

Đhlalin olduğu yerden bu oyuncunun takımı aleyhine endirekt serbest vurusla

baslatmalıdır.

b) Oyun durdurulduğunda topun olduğu yerden bu oyuncunun takımı aleyhine endirekt

serbest vurusla baslatmalıdır.

c) Đhlalin olduğu yerden bu oyuncunun takımı aleyhine direkt serbest vurusla

baslatmalıdır.

d) Hakem atısı ile baslatmalıdır.

22- Sadece 7 oyucusu kalmıs bir takımın oyuncusu kendi ceza alanında topla elle

oynayarak bariz gol sansını nlyor. Hakem, asağıdaki kararlardan hangisini

vermelidir?

a) Đhra-penaltı

b) Đhtar – penaltı

c) Oyuncuyu ihra edilip, penaltı vurusu yapıldıktan sonra msabakayı tatil etmelidir.

d) Oyuncuyu ihra edilip, penaltı vurusu yapılmadan msabakayı tatil etmelidir.

23- Asağıdaki durumların hangisinde oyuna bir hakem atısı ile baslanır?

a) Bir oyuncu oyun alanı dısında bulunan bir grevliye ayakkabısını fırlatır, hakem bu

oyuncuyu cezalandırmak iin oyunu durdurursa

b) Bir oyuncu hakemden izinsiz oyun alanına girer ve hakem, bu oyuncuyu

cezalandırmak iin oyunu durdurursa

c) Penaltı vurusunda , top vurus yapılıp ileri doğru hareket ederken bir dıs etkene

dokunursa

d) Bir yedek oyuncu, hakemden izin almadan oyun alanına girerek bir rakip oyuncuya

yumruk vurur ve hakem, bu oyuncuyu cezalandırmak iin oyunu durdurursa

24- Kendi ceza alanında eliyle topu kontrol eden bir kaleci takım arkadasına pas

veriyor, arkadası da kt bir vurusla topu kendi kalesine doğru atıyor. Kaleci

elleriyle topa dokunmasına rağmen top kaleden ieriye giriyor. Hakemin kararı

ne olmalıdır?

a) Kale vurusu

b) Kse vurusu

c) Kalecinin topa elle dokunduğu yerden endirekt serbest vurus

d) Gol

25- Asağıdaki durumların hangisinde bir ofsayt ihlali sz konusudur ?

a) Eğer topu doğrudan doğruya kale vurusundan almıs ise

b) Eğer topu doğrudan doğruya ta atısından almıs ise

c) Eğer topu doğrudan doğruya kaleci degajından almıs ise

d) Eğer topu doğrudan doğruya kse vurusundan almıs ise

7

26- 12.Kural, bazı ihlallerin tesebbsnn de cezalandırılmasını emreder.

Asağıdaki ihlallerin hangisi bunun dısındadır ?

a) Rakibe tekme atarsa

b) Rakibe vurursa

c) Rakibe tkrrse

d) Rakibi elmelerse

27- Eğer yardımcı hakemler, ceza alanı iinde bir penaltı verilmesi gereken ihlal

konusunda %100 emin iseler ‘Fauller ve Fena Hareketlerde Đsbirliği’ uyarınca

asağıdaki isaretlerden hangisini vermelidirler?

a) Bayrak kaldırılarak kse gnderine doğru yryeceklerdir.

b) Bayrak kaldırıp yerlerinde duracaklardır.

c) Bayrağı apraz olarak gğslerine gtrp kse gnderine doğru kosacaklardır.

d) Bayrağı apraz olarak gğslerine gtrp yerlerinde duracaklardır.

28- Kendi ceza alanında bulunan bir oyuncu, ceza alanı dısındaki bir rakibine hakaret

edici bir sekilde konusmustur. Oyunu durduran hakem, asağıdaki kararlardan

hangisini vermelidir?

a) Đhra – direkt serbest vurus

b) Đhtar – direkt serbest vurus

c) Đhra- ceza alanı iinden endirekt serbest vurus

d) Đhra- ceza alanı dısından endirekt serbest vurus

29- Bir takımın kalecisi ile oyuncusu hakeme haber vermeden yer değistirmistir. Top

taca ıktığında hakem durumu fark etmistir. Kararı ne olmalıdır?

a) Đlgili oyunculara birer ihtar vererek oyuna ta atısı ile baslanmalıdır.

b) Đlgili oyuncuları ihra ederek oyuna ta atısı ile baslanmalıdır.

c) Đlgili oyunculara birer ihtar vererek oyuna hakem atısı ile baslanmalıdır.

d) Đlgili oyuncuları ihra ederek oyuna hakem atısı ile baslanmalıdır.

30- Oyuncu değisikliği esnasında yedek oyuncu ne zaman oyuncu olur?

a) Hakeme değisiklik iin haber verildiğinde oyuncu olur.

b) ヌıkacak olan oyuncu oyun alanını terk ettiğinde oyuncu olur.

c) Değistirme yntemine uygun olarak oyun alanına girer girmez oyuncu olur.

d) Drdnc hakem giysi ve gere kontrol yaptığında oyuncu olur.

31- Bir oyuncu devre arasında oyun alanını terk etmeden nce rakibine tkryor ve

hakem de bunu gryor. Hakem ne yapmalıdır?

a) Tkren oyuncuyu ikaz eder.

b) Tkren oyuncuya kırmızı kart gstererek oyundan ihra eder.

c) Tkren oyuncuyu oyundan ihra ettiğini syler fakat kırmızı kart gstermez.

d) Tkren oyuncuyu oyundan ihra etmez, sadece msabaka bitiminde raporunda

durumu belirtir.

8

32- Hakem, bir yardımcı hakemin ofsayt isaretini gremiyor ve top kaleye

giriyor. Oyun baslama vurusu ile tekrar baslıyor ve daha sonra hakem yardımcı

hakemin isaretini gryor. Bu durumda hakemin kararı ne olur?

a) Oyunu durdurarak gol iptal eder ve oyunu, ofsayt ihlalinin yapıldığı yerden endirekt

serbest vurusla baslatır.

b) Oyunu durdurarak gol iptal eder ve oyunu, ofsayt ihlalinin yapıldığı yerden hakem

atısı ile baslatır.

c) Hatalı olduğunu dsnerek oyunu tatil eder.

d)

Oyun yeniden basladıktan sonra gol kararını değistiremeyeceği iin oyunu devam

ettirir.

33- Profesyonel lig ve kupa malarında uygulanacak zaman izelgesine gre

hakemlerin stada gelisi msabakanın baslama saatinden ne kadar zaman

ncedir?

a) 45 Dakika nce.

b) 60 Dakika nce.

c) 120 Dakika nce.

d) 180 Dakika nce.

34- Kaleci kendi ceza alanında topu ellerinde tutuyor, daha sonra yere bırakıyor ve

ayağı ile ceza alanı dısına tasıyor. Bir rakip oyuncunun geldiğini grnce ceza

alanına giriyor ve bu alanda tekrar elleriyle topu tutuyor. Hakemin kararı ne

olmalıdır?

a) Oyunu devam ettirmelidir

b) Kalecinin takımı aleyhine topu eline aldığı yerden direkt serbest vurus verilmelidir

c) Kaleciye ihtar, takımı aleyhine topu eline aldığı yerden endirekt serbest vurus

verilmelidir

d) Kalecinin takımı aleyhine topu eline aldığı yerden endirekt serbest vurus verilmelidir

35- Asağıdaki durumların hangisinde kale vurusu tekrar edilmez?

a) Top, ceza alanını terk etmeden patlamıs ise

b) Top, ceza alanı izgilerini terk etmeden nce dısarıdan bir cisimle temas edilmis ise

c)

Top, yana doğru vurulup ceza alanını terk ettikten sonra baska bir oyuncuya temas

etmeden kale izgilerinden dısarı ıkmıs ise

d) Vurusu kullanan oyuncu, top ceza alanını terk etmeden topla ikinci kez oynamıs ise

36- Oyunun sresi ile ilgili asağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır ?

a) Msabaka ynetmeliklerinde devre arası zaman sresi belirtilmelidir.

b) Devre arası zamanı ancak hakemin izni ile değistirilebilir.

c) Msabaka ynetmelikleri bir oyuna iki esit uzatma devresi ilave edimesi gerektiğini

ierebilir

d)

Msabaka ynetmeliği aksini belirtmedike tatil edilmis bir maa kaldığı yerden

devam edilir.

9

37- Bir oyuncu oyun sresince asağıdakilerden hangisini ikinci kez yaptığında

oyundan ihra edilir?

a) Oyunun tekrar baslamasını geciktirirse

b) Saldırgan, hakaret edici veya kfrl konusursa

c) Topa bilerek elle oynayıp rakip takımın bariz goln nlerse

d) Ciddi faull oyundan sulu ise

38- Asağıdakilerden hangisi kural 12 deki kabul edilemez dzeydeki fiziksel

saldırganlığı iine alan, oyundan ihrala cezalandırılan iki hatadır?

a) Rakibi itmek- rakibi tutmak

b) Rakibin stne sıramak – rakibe elme takmak

c) Ciddi faull oyun – siddetli hareket

d) Topu kazanmak iin ayakla mdahale ederken topa dokunmadan nce rakibe

dokunmak – rakibe vurmak veya vurmaya tesebbs etmek

39- Bazı ihlaller yapıldığı sekil veya yere gre direkt veya endirekt serbest vurusla

cezalandırılır. Asağıdakilerden hangisi sadece endirekt serbest vurusla

cezalandırılması gereken ihlallerden birisidir ?

a) Bir kaleci, kendi takım arkadasından gelen topu kendi ceza alanı dısında eliyle tutarsa

b) Bir oyuncu siddetli hareketten sulu ise

c) Bir oyuncu oyunda iken bir baskasına tkrrse

d) Bir oyuncu tehlikeli bir tarzda oynarsa

40- Oyuncuların ne zaman ve nasıl sıvı iecek alma hakları vardır ?

a) Oyun durduğunda ta veya kale izgisinden

b) Oyun devam ederken ta izgilerinden

c) Oyun durduğunda ta izgilerinden

d) Oyun devam ederken kale ve ta izgilerinden

41- Asağıdaki ihlallerin hangisinde hakem oyunu bu ihlali yapanın takımı aleyhine

bir direkt serbest vurusla baslatabilir?

a) Bir oyuncu tehlikeli tarzda oynarsa

b) Siddetli hareketten sulu ise

c) Kaleci kendi ceza alanında takım arkadası tarafından ayakla, bilerek kendisine verilen

pasta topa eliyle dokunursa

d) Kalecinin elindeki topu oyuna sokmasına engel olursa

42- Kale vurusunu yapan bir oyuncu top ceza alanını terk ettikten sonra, bir baska

oyuncu topa dokunmadan topa elle mdahale ediyor. Hakemin kararı ne

olmalıdır?

a) Đhtar-penaltı

b) Penaltı

c) Direkt serbest vurus ve oyun kurallarına gre disiplin cezası

d) Endirekt serbest vurus

10

43- Bir oyuncu ofsayt pozisyonunda iken oyuna mdahale etmediğini

gstermek iin oyun alanı dısına ıkıyor, ancak topun kendisine geldiğini grnce

oyun alanına girerek rakip kaleye bir gol atıyor. Hakemin kararı ne olmalıdır?

a) Gol iptal, bu oyuncuya ihtar, takımı aleyhine endirekt serbest vurus

b) Gol geerli saymalıdır

c) Gol iptal, hakem atısı

d) Gol geerli saymalı, oyuncuya ihtar vermelidir.

44- Asağıdaki ihlallerden hangisi ceza alanı iinde yapıldığında bir penaltı kararı

verilemez?

a) Topu kazanmak iin mcadele ederken toptan nce rakibe dokunursa

b) Rakibe tkrrse

c) Rakibin ilerlemesine mani olursa

d) Rakibi tutarsa

45- Kural 3 (Oyuncuların Sayısı) ile ilgili asağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır?

a) Oyun baslamadan ihra edilen oyuncuların yerine ismi bildirilmis bir yedek oyuncu

alınamaz

b) Eğer ismi bildirilmis bir yedek oyuncu maın baslamasından nce veya sonra ihra

edilmis ise yerine baska yedek oyuncu alınamaz

c) Eğer bir oyuncu, nceden hakemin iznini almadan kaleci ile yer değistirirse, oyun

devam eder, ihlali yapan oyunculara topun ilk oyun dısı olduğu anda ihtar verilip sarı

kart gsterilir

d) Hakeme nceden haber verilmek, değisme oyun duruğu bir sırada yapılamak sartı ile

bir oyuncu kalecisi ile yer değistirebilir.

46- Kural 3’n prensipleri doğrultusunda Msabaka Ynetmeliğinde yedek oyuncu

sayısı ka olarak sınırlanamaz?

a) 3

b) 2

c) 4

d) 7

47- Kale vurusunda top kale alanına nizami olarak konmamıssa, Hakem, Drdnc

Hakem, Yardımcı Hakem ve Gzlemciler Đin El kitabı uyarınca yardımcı

hakemler isaretlerini nasıl vermelidirler?

a) Basıyla ve bayrağıyla

b) Basıyla

c) Bayrağıyla

d) Đsaret vermez

11

48- Bir kaleci, top oyundayken, kale izgisi ile kale ağları arasındaki blgede

bulunan bir rakibine tkryor. Hakem ne yapmalıdır?

a) Kaleciyi ihra edip hakem atısı ile oyunu baslatmalıdır.

b) Kaleciyi ihra edip penaltı kararı verir.

c) Kaleciye ihtar verip hakem atısı ile oyunu baslatmalıdır..

d) Kaleciye ihtar verip penaltı kararı verir.

49- Trkiye Profesyonel Birinci Sper Ligi takımlarının katılacakları resmi

msabakalarda, en ok ka yabancı uyruklu futbolcuyu msabaka isim listesine

yazabilmeleri mmkndr?

a) 3

b) 4

c) 5

d) 6

50- Trkiye Profesyonel Birinci Sper Ligi msabakalarında Trkiye Cumhuriyeti

vatandası veya yabancı uyruklu en ok ka amatr oyuncu oynayabilir?

a) 0

b) 1

c) 2

d) 3

12

Cevap Anahtarı Sınav Tipi 1

Soru

No Cevap Kaynak

Soru

No Cevap Kaynak

1 D

SC 31/17 26 C K 12/sh35

2 C

K 12-sh37 27 C El Kit sh43

3 C

K 12-sh36 28 C K 12/sh36

4 A

SC 38/3 29 A SC sh9/10

5 B

K 14-sh44 30 C SC sh7/3

6 B

K 12-sh36 31 B SC sh18/10

7 D

K 11,12-

sh34,35,37

32 D K 5/sh23

8 B

Statü -

sh27

33 C El Kit sh20

9 C

Statü -

sh18

34 D SC sh31/19

10 C

Statü -

sh18

35 C K 16/sh48-49

11 B

SC 31/15 36 D K 12/sh36,K 8/sh30

12 D

K sh53 37 A K 12/sh37

13 A

SC 36/6 38 C K 12/sh37

14 A

K sh72 39 D K 12/sh36

15 A

SC 44/1 40 C El Kit sh17

16 A

SC 28/4 41 B K 12/sh36 sh72

17 Đptal

42 C SC sh46/1

18 A

K 12-sh37 43 A SC sh25/2

19 A

K 2-sh14 44 C K 12/sh36

20 A

K sh80 45 A K 3/sh18

21 A

K 12-sh36 46 B K 3/sh16

22 D

SC

sh12/25

47 B El Kit sh41

23 D

SC

sh31/15

48 A SC sh28/4

24 D

SC

sh31/18

49 D Statü -sh15 *

25 C

K 11/sh34 50 A Statü -sh15 *
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=