Türkiye Futbol Federasyon Hakemler ve Gözlemciler Derneği Uşak Şubesi
  2005-2006 Klasman Sınavı
 

2006 KLASMAN SINAVI

 

 

S.1-Bir oyuncu, kendi ceza alanında topa bilerek elle mdahale ediyor. Asağıdakilerden hangisi hakemin

vereceği kararlar arasında yer almaz ?

a) Đhtar

b) Đhra

c) Penaltı

d) Endirekt serbest vurus

S.2-Ulusal federasyonlara 16 yas altı, bayan futbolcular, veteran futbolcular ve zrl futbolcular

iin bazı kurallarda değisiklik yapma izni verilmistir.

Asağıdaki seeneklerden hangisi bu iznin dısındadır ?

a) Oyuncuların giysi ve gereleri

b) Oyun alanının lleri

c) Topun byklğ, ağırlığı ve malzemesi

d) Oyun blmlerinin sresi

S.3-Penaltı vurusunu yapan oyuncu topukla arkadaki arkadasına pas veriyor ve onun vurusu gol

oluyor. Hakem ne yapmalıdır ?

a) Vurusu tekrarlatır.

b) Vurusu tekrarlatır, oyuncuya ihtar verir.

c) Penaltı noktası zerinden bu oyuncunun takımı aleyhine endirekt serbest vurus verir.

d) Oyuncuya ihtar verir, penaltı noktası zerinden bu oyuncunun takımı aleyhine endirekt serbest

vurus verir.

S.4-Asağıdakilerin hangisinde hakem bir kse vurusuna karar vermez ?

a) Topun tamamı en son savunma yapan takımın bir oyuncusuna dokunduktan sonra havadan veya

yerden 10.Kurala gre yapılmıs nizami bir gol dısında kale izgisini getiğinde.

b) Eğer bir endirekt serbest vurusta top doğrudan doğruya takımın kendi kalesine girerse.

c) Eğer bir direkt serbest vurusta top doğrudan doğruya takımın kendi kalesine girerse.

d) Bir oyuncu baslama vurusunu kendi kalesine doğru yapmıs, top baska bir oyuncuya temas etmeden

doğrudan doğruya kendi kalesine girmis ise.

S.5-Asağıdaki durumların hangisinde bir endirekt serbest vurus kararı verilmez ?

a) Kaleci tarafından yapılan bir serbest vurusta, eğer top oyuna girdikten sonra kaleci top baska bir

oyuncuya dokunmadan nce topa ayağı ile ikinci kez dokunursa

b) Ta atısını kullanan kaleci rakip ceza alanında top baska bir oyuncuya temas etmeden tekrar eliyle

topa dokunursa.

c) Kaleci tarafından yapılan bir serbest vurusta, eğer top oyuna girdikten sonra kaleci top baska bir

oyuncuya dokunmadan nce ceza alanında topa ikinci kez elle dokunursa.

d) Bir kaleci, takım arkadası tarafından ayakla bilerek kendisine verilen topa ceza alanında eliyle

dokunursa.

S.6- Eğer bir yedek oyuncu hakemin izni olmaksızın oyun alanına girerse hakem ne yapmalıdır ?

a)

olduğu yerden bir endirekt serbest vurusla tekrar baslatılır.

b) Oyun devam, top oyun dısı olduğunda

c)

oyuncunun olduğu yerden bir endirekt serbest vurusla tekrar baslatılır.

d)

olduğu yerden bir direkt serbest vurusla tekrar baslatılır.

Hakem oyunu durdurur, girene ihtar verip oyun alanından ıkartır, oyun durdurulduğunda topunhakem bu oyuncuya ihtar verir.Hakem oyunu durdurur, girene ihtar verip oyun alanından ıkartır, oyun durdurulduğundaHakem oyunu durdurur, girene ihtar verip oyun alanından ıkartır, oyun durdurulduğunda topun

S.7- Asağıdaki durumların hangisinde endirekt serbest vurus ihlalin olduğu yerden yapılır ?

a) Eğer bir yedek oyuncu oyun alanına hakemin izni olmaksızın girerse ve

oyunu durdurursa.

b) 4.Kuralın ihlalinden dolayı oyun alanından ıkartılan bir oyuncu, hakemin iznini almadan oyun

alanına girer ve

c) 12.Kuralda belirtilmeyen bir nedenden dolayı bir oyuncunun ihtar veya ihra edilmesi iin oyun

durdurulduğunda.

d) Penaltı vurusu sırasında kalecinin takım arkadası ceza alanına girer, top kale direklerinden geri

gelerek bu oyuncuya temas ederse.

hakem ihtar vermek iinhakem ihtar vermek iin oyunu durdurursa.

S.8-

II. Oyun kurallarını devamlı ihlal ederse

III. Kaleci kendi ceza alanında topu oyuna bıraktıktan sonra top baska bir oyuncuya

değmeden nce, topa bilerek eliyle dokunursa

IV. Saldırgan, hakaret edici veya kfrl bir sekilde konusursa.

Yukarıdaki ifadeleri

hangisi doğru olur ?

a) IV-II-III-I

b) I-II-III-IV

c) III-I-IV-II

d) III-I-II-IV

I. Rakibe sarj yaparsaEndirekt sv.- Direkt sv.- Đhra– Đhtar seklinde sıralarsak asağıdaki seeneklerden

S.9- Asağıdakilerden hangisi ulusal federasyonların takdirine bırakılmıstır ?

a) Bir takımdaki en az oyuncu sayısı

b) Bir msabakada en ok ka oyuncu değisikliği yapılacağı

c) Bir msabakada yer alacak en ok oyuncu sayısı

d) Ulusal A takım malarında ka oyuncu değisikliği yapılacağı

S.10- Msabaka ynetmelikleri bir maın berabere bitmesinden sonra galip takımın belirlenmesini

sart kosuyorsa; asağıdaki yntemlerin hangisinin kullanılmasına izin verilmemistir ?

a) Deplasmanda atılan goller yntemi

b) Altın gol yntemi

c) Uzatma devreleri

d) Penaltı vurusları

S.11-Ofsayt kuralı ile ilgili asağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır ?

a) Bir oyuncu, rakip kale izgisine toptan ve sondan ikinci savunma oyuncusundan daha yakın ise

ofsayt pozisyonundadır.

b) Bir oyuncu, eğer topu kendi yarı alanından almıs ise, ofsayt pozisyonunda değildir.

c) Bir oyuncu, eğer sondan ikinci rakip oyuncu ile aynı hizada ise, ofsayt pozisyonunda değildir.

d) Bir oyuncu, eğer son iki rakip oyuncu ile aynı hizada ise ofsayt pozisyonunda değildir.

S.12-Penaltı vurusunu yapan oyuncunun takım arkadası, top oyuna girmeden ceza alanına giriyor.

Penaltı vurusu yapıldığında top kaleci tarafından yumruklanarak taca atılıyor. Bu durumda hakemin

kararı ne olmalıdır ?

a) Ta

b) Vurus tekrarı

c) Đhtar, Penaltı vurusunu kullanan oyuncunun takım arkadasının bulunduğu yerden takımı aleyhine

endirekt serbest vurus

d) Penaltı vurusunu kullanan oyuncunun takım arkadasının bulunduğu yerden takımı aleyhine endirekt

serbest vurus

S.13-Asağıdaki durumların hangisinde oyuna bir hakem atısı ile baslanır ?

a) Bir oyuncu oyun alanı dısında bulunan bir grevliye tekmeliğini fırlatır,

cezalandırmak iin oyunu durdurursa

b)

durdurmussa

c) Penaltı vurusunda, top direklerden dndkten sonra bir dıs etkene dokunur ve

durdurursa

d) Bir yedek oyuncu, hakemden izin almadan oyun alanına girerek bir rakip oyuncuya yumruk vurur

ve

hakem bu oyuncuyuHakem, 12.Kuralda belirtilmeyen bir nedenden dolayı oyuncuya ihtar veya ihra vermek iin oyunuhakem oyunuhakem, bu oyuncuyu cezalandırmak iin oyunu durdurursa

S.14-Asağıdaki durumların hangisinde penaltı vurusu tekrar edilmez ?

a) Vurusu yapan oyuncu, bu kuralı ihlal eder ve gol olursa

b) Kaleci bu kuralı ihlal eder ve gol olursa

c) Kalecinin takım arkadası bu kuralı ihlal eder ve gol olmazsa

d) Vurusu yapanın takım arkadası bu kuralı ihlal eder ve gol olursa

S.15-Asağıdakilerden hangisi direkt serbest vurusu gerektiren ihlallerden birisi değildir?

a) Rakibe sarj yaparsa

b) Rakibe tkrrse

c) Rakibe tekme atarsa

d) Rakibin ilerlemesine mani olursa

S.16-Ta izgisi zerinde topla ilerleyen bir oyuncu, rakibini gemek iin topu sağdan atıp soldan

gidiyor. Top taca ıkıyor. Ancak savunma oyuncusu bunu fark etmeyip hcum oyuncusunu belinden

tutup indiriyor. Hakemin kararı ne olmalıdır ?

a) Đhtar, ta atısı

b) Đhtar,

c) Đhtar, direkt sv.

d) Đhtar, direkt sv.

hakem atısı

S.17-Asağıdaki durumların hangisinde rakip oyuncular toptan 9.15 metre uzakta bulunmak zorunda

değildirler ?

a) Savunan takım lehine kendi kale alanında kullanılan bir serbest vurusta

b) Bir penaltı vurusu sırasında

c) Hcum eden takımın rakip kale alanında kazandığı bir serbest vurusun kullanılması sırasında

d) Savunan takım lehine kendi ceza alanında kullanılan bir serbest vurusta

S.18-Asağıdakilerden hangisi 12. Kuralda belirtilmis ihtarı gerektiren 7 ihlalden birisidir ?

a) Rakibi elmelerse veya elmelemeye tesebbs ederse

b) Kalecinin elindeki topu oyuna sokmasına engel olursa

c) Rakibin ilerlemesine mani olursa

d) Oyunun tekrar baslamasını geciktirirse

S.19-Sakatlanan oyuncularla ilgili olarak asağıdaki ifadelerden hangisi FIFA’nın ilave talimatlarına

uygun değildir ?

a)

bir yerinden oyun alanına tekrar girmesine izin verir.

b)

zerinde oyun alanını terk etmesi zorunludur. Eğer oyuncu dısarı ıkmaz ise sportmenliğe aykırı

davranıstan dolayı ihtar verilir.

c)

etmemelidir.

d) Eğer oyun baska bir nedenle durdurulmadıysa veya oyuncunun maruz kaldığı sakatlanma oyun

kurallarının ihlali sonucu meydana gelemediyse,

Hakem, top oyunda değilken sakatlanan bir oyuncunun, oyun alanını sınırlayan izgilerin herhangiHakem, doktorun oyun alanına girmesine izin verdikten sonra oyuncunun ya yryerek veya sedyeHakem sakatlık nedeniyle son 10 saniyede kaybolan tm zamanı oyunun devresinin sonuna ilavehakem oyunu hakem atısıyla yeniden baslatır.

S.20-Hakem, msabakayı baslattıktan bir sre sonra bir oyuncunun ismi bildirilmis bir yedek oyuncu

ile yer değistirmis olduğunu fark eder ve oyunu durdurur. Hakem ne yapmalıdır?

a) Yedek oyuncuya ihtar verip oyundan ıkmasını sağlar. Oyunu, oyun durdurulduğunda topun

bulunduğu yerden yapılacak bir

b) Oyuncuya ihtar verir. Oyunu, oyun durdurulduğunda topun bulunduğu yerden rakip takım lehine

yapılacak bir endirekt serbest vurus ile baslatır.

c) Oyuncuya ihtar verip alandan ıkartır, asil oyuncunun oyuna girmesini sağladıktan sonra

oyunu, oyun durdurulduğunda topun bulunduğu yerden rakip takım lehine yapılacak bir endirekt

serbest vurus ile baslatır.

d) Oyuncuya ihtar verip alandan ıkartır, asil oyuncunun oyuna girmesini sağladıktan sonra

oyunu, oyun durdurulduğunda topun bulunduğu yerden yapılacak bir

hakem atısı ile baslatır.hakem atısı ile baslatır.

S.21- Bir yedek oyuncu hakemden izin almadan oyuna giriyor ve takımı bir fazla oyuncu ile oynuyor.

Top oyunda iken bir rakip oyuncu kendi ceza alanında bu oyuncuya yumruk vuruyor. Oyunu

durduran hakem asağıdaki kararlardan hangisini vermelidir ?

a) Yumruk vuran oyuncu ihra eder, yedek oyuncuya ihtar verip alandan ıkartır,

oyunu baslatır.

b) Yumruk vuran oyuncu ihra eder, yedek oyuncuya ihtar verip alandan ıkartır, yumruk vuran

oyuncunun takımı aleyhine penaltı vurusu ile oyunu baslatır.

c) Yumruk vuran oyuncu ihra eder, yedek oyuncuya ihtar verip alandan ıkartır, yumruk vuran

oyuncunun takımı aleyhine endirekt serbest vurusla oyunu baslatır

d) Yumruk vuran oyuncu ihra eder, yedek oyuncuya ihtar verip alandan ıkartır, yedek oyuncunun

takımı aleyhine endirekt serbest vurusla oyunu baslatır.

hakem atısı ile

S.22-Kendi kale alanının arkasında ısınan bir yedek oyuncu oyun alanına giriyor ve topun kaleye

girmesini nlyor. Oyunu durduran hakem asağıdaki kararlardan hangisini vermelidir?

a) Yedek oyuncuya ihtar, takımı aleyhine endirekt serbest vurus.

b) Yedek oyuncuya ihtar, takımı aleyhine penaltı vurusu.

c) Yedek oyuncuya ihra, takımı aleyhine endirekt serbest vurus.

d) Yedek oyuncuya ihtar, kale izgisine paralel kale alanı izgisi zerinden

hakem atısı.

S.23-Bir savunma oyuncusu, bir rakip oyuncuyu ofsat pozisyonuna dsrmek iin kendi kale

izgisinin dısına ıkıyor. Hakem bu durumda ne karar verir ?

a) Oyunu durdurup bu oyuncuya ihtar verir

b) Oyun durduğunda bu oyuncuyu uyarır

c) Oyun durduğunda bu oyuncuya ihtar verir

d) Her hangi bir ihlal sz konusu olmadığından oyunu devam ettir

S.24-Bir oyuncu oyun sresince asağıdakilerden hangisini ikinci kez yaptığında ikinci ihtardan

oyundan ihra edilir ?

a) Hakeme veya hakemin kararlarına szle veya hareketle itiraz ederse

b) Siddetli hareketten sulu ise

c) Topa bilerek elle oynayıp rakip takımın bariz goln nlerse

d) Ciddi faull oyundan sulu ise

S.25- Top, bir takım arkadası tarafından ofsayt pozisyonundaki bir oyuncuya pas olarak atılıyor,

ancak savunma oyuncusu topa kasıtlı olarak elle dokunuyor. Hakem, asağıdaki kararlardan hangisini

vermemelidir?

a) Endirekt serbest vurus

b) Direkt serbest vurus

c) Đhtar, direkt serbest vurus

d)

Hakem atısı

S.26- A takımının 5 numaralı oyuncusu kazandığı serbest vurusu kendi kalesine doğru yapıyor.

Topun kaleye doğru girmekte olduğunu gren aynı takımın kalecisi ceza alanı dısında topu

yumruklayarak dısarı atıyor. Hakemin kararı ne olmalıdır?

a) Direkt serbest vurus - ihtar

b) Direkt serbest vurus - ihra

c) Endirekt serbest vurus - ihtar

d) Endirekt serbest vurus - ihra

S.27- Top oyunda iken aynı takımdan iki oyuncu kendi ceza alanlarında birbirlerine yumruk

vuruyorlar. Oyunu durduran hakem ne yapmalıdır?

a) Her iki oyuncu ihra, penaltı.

b) Her iki oyuncu ihra, endirekt serbest vurus.

c) Her iki oyuncu ihtar, endirekt serbest vurus.

d) Her iki oyuncu ihtar, penaltı vurusu.

S.28- Bir oyuncu hakemden izin almadan oyun alanına giriyor ve kendi ceza alanında rakibe atılan

bir topu sportmenlik dısı bir sekilde elle oynayarak nlyor. Hakem, asağıdaki kararlardan hangisini

vermelidir?

a) Đkinci ihtarlık hareketinden ihra-Direkt sv.

b) Đkinci ihtarlık hareketinden ihra-Penaltı

c) Đkinci ihtarlık hareketinden ihra-Endirekt sv.

d) Đhtar - Penaltı

S.29- Top oyunda iken bir yedek oyuncu, rakip takımın oyuncusuna ayakkabı fırlatıyor. Oyunu

durduran hakem ne yapmalı, oyunu nasıl baslatmalıdır. ?

a) Đhra –

b) Đhtar – Direkt serbest vurus

c) Đhra –

d) Đhra – Endirekt serbest vurus

Hakem atısıHakem atısı

S.30- Bazı ihlaller yapıldığı sekil veya yere gre direkt veya endirekt serbest vurusla cezalandırılır.

Asağıdakilerden hangisi sadece direkt serbest vurusla cezalandırılması gereken ihlallerden birisidir?

a) Bir kaleci, kendi takım arkadasından gelen topu oyun alanı iinde eliyle tutarsa

b) Bir oyuncu siddetli hareketten sulu ise

c) Bir oyuncu sportmenlik dısı davranısından suluysa

d) Bir oyuncu rakibine sarj yaparsa

S.31-Hcum eden takım ta atısı yapıyor ve top savunan takımın kalecisine gidiyor. Kaleci topa

dokunamıyor, topun kaleye gittiğini gren bir baska savunma oyuncusu topa yumruk vurarak kale

direğinin stnden oyun alanının dısına atıyor. Hakemin asağıdaki kararlarından hangisi doğrudur?

a) Đhra - Penaltı

b) Đhtar - Penaltı

c) Đhtar – Endirekt serbest vurus

d) Đhra – Endirekt serbest vurus

S.32-Bir oyuncu kazandığı serbest vurusu sratle kullanmaya karar veriyor. Topun yakınındaki bir

rakip oyuncu, vurusu yapmasına kasti sekilde mani oluyor. Hakemin asağıdaki kararlarından hangisi

doğrudur?

a)

b) Oyunu devam ettirmelidir

c)

d) Hakemin yapacağı bir sey yoktur. Oyunu hemen baslatmak isteyen oyuncu sonuca katlanmalıdır.

Hakem vurusu engelleyen oyuncuya ihtar vermelidirHakem, oyunu devam ettirmeli, top oyun dısı olduğunda bu oyuncuya ihtar vermelidir

S.33-Serbest vurusla ilgili asağıdaki tanımlamalardan hangisi doğrudur?

a) Eğer bir direkt serbest vurusta top, doğrudan doğruya takımın kendi kalesine girerse aut kararı

verilir.

b) Eğer bir endirekt serbest vurusta top, doğrudan doğruya rakibin kalesine girerse kse vurusu

verilmelidir.

c) Ceza alanı iinde, hcum eden takımın kazandığı endirekt serbest vurusta gol, topun bir baska

oyuncuya dokunmasından sonra kaleye girerse yapılmıs olur

d) Kale alanı iinde, hcum eden takım lehine verilen endirekt serbest vurusta, rakip oyuncuların kale

izgisi zerinde durmaları 9,15’ın atırılması aısından yeterlidir.

S.34-Bir oyuncu hakemin isaretini beklemeden penaltı vurusunu kullanıyor. Hakem ne yapmalıdır?

a) Top kaleye girmezse oyunu devam ettirmelidir.

b) Top kaleye girerse; oyuncuya ihtar vermeli ve vurusu tekrarlatmalıdır.

c) Her durumda vurusu tekrar ettirmelidir.

d) Her durumda oyuncuya ihtar verip vurusu tekrar ettirmelidir.

S.35-Penaltı vurusu yapılırken ve hakem isaretini verdikten sonra, vurusu yapmak zere belirlenen

oyuncunun bir takım arkadası aniden ileri fırlıyor ve onun yerine vurusu yapıyor. Hakemin kararı ne

olmalıdır?

a) Vurusu yapan oyuncuya ihtar, vurus tekrar

b) Vurusu yapan oyuncuya ihtar, takımı aleyhine endirekt serbest vurus

c) Vurusu yapan oyuncuya ikaz, gol olmamıssa vurus tekrar

d) Vurusu yapan oyuncuya ikaz, vurus tekrar

S.36-Bir oyuncu, zaman almak iin kazandığı serbest vurusu, hakemi vurusu tekrarlatmaya

zorlamak iin kasten yanlıs yerden kullanıyor. Hakem ne yapmalıdır?

a) Top oyuna girmisse oyunu kesmeyerek devam ettirmelidir.

b) Top oyuna girmisse oyunu kesmeyerek devam ettirmeli, top oyun dısı olduğunda bu oyuncuyu

uyarmalıdır.

c) Top oyuna girmisse oyunu kesmeyerek devam ettirmeli, top oyun dısı olduğunda bu oyuncuya ihtar

vermelidir.

d) Bu oyuncuya ihtar vererek ihlal noktasından vurusu yaptırmalıdır.

S.37-Galibin belirlenmesi gereken bir msabakanın uzatma devreleri sonunda toplam 8 oyuncu

ihra edilmistir. Galip takımı belirlemek iin yapılacak penaltı vuruslarına geildiğinde iki takımdan

toplam ka oyuncu vuruslara katılabilir ?

a) 14

b) 15

c) 16

d) 17

S.38- “Kaleci kendi ceza alanında takım arkadasından doğrudan gelen topa eliyle dokunursa, rakip

takım lehine bir endirekt serbest vurus verilir” maddesi asağıda belirtilen oyun kurallarından

hangisinde belirtilmistir?

a) Kural 8

b) Kural 15

c) Kural 13

d) Kural 12

S.39- Asağıdakilerden hangisi Kural 12’de belirtilen kalecilerin yaptığı 4 ihlalden birisi değildir?

a) Topu eliyle kontrol ettikten sonra, top baska bir oyuncuya değmeden nce, topa tekrar eliyle

dokunursa,

b) Takım arkadasının ta atısından doğrudan gelen topa eliyle dokunursa,

c) Kalecinin elindeki topu oyuna sokmasına engel olursa,

d) Takım arkadası tarafından ayakla bilerek kendisine verilen topa eliyle dokunursa.

S.40- Asağıdakilerden hangisi ciddi faull oyuna verilecek rneklerden birisi değildir?

a) Bir oyuncu, eğer bir rakibine top oyundayken ve topu almak iin mcadele ederken asırı g

kullanır ve acımasızca davranısta bulunursa,

b) Rakibe, topu almak iin arkadan bir veya iki ayağı ile asırı g kullanarak ve rakibin sağlığını

tehlikeye sokacak sekilde hamle yaparsa,

c) Bir oyuncu eğer rakibe karsı topu almak iin mcadele etmezken asırı g kullanır ve acımasızca

davranısta bulunursa,

d) Rakibe, topu almak iin nden bir veya iki ayağı ile asırı g kullanarak ve rakibin sağlığını

tehlikeye sokacak sekilde hamle yaparsa.

S.41- Kaleci degaj yapmak zere topu elinden ıkarmıs, bir rakip oyuncu bu topa vurarak kaleden

ieriye atmıstır. Hakemin kararı ne olmalıdır?

a) Gol

b) Endirekt serbest vurus

c) Đhtar-Endirekt serbest vurus

d) Đhtar-Direkt serbest vurus

S.42- Bir oyuncu topun zerinde makul olmayan bir sre kasten oturuyor. Oyunun durduran hakem

ne yapmalıdır?

a) Đhtar-Endirekt serbest vurus

b) Endirekt serbest vurus

c) Đkaz-Endirekt serbest vurus

d) Đhtar-

Hakem atısı

S.43- Bir oyuncu attığı bir golden sonra basını formasıyla sararak oyun alanı dısına ıkmıstır.

Hakemin asağıdaki uygulamalarından hangisi doğrudur?

a) Aynı mata ikinci ihtarlık hareketinden ihra vermelidir

b) Đhtar vermelidir

c) Đkaz etmelidir

d) Oyuncunun gol sevinci normaldir, bir ceza vermesi gerekmemektedir.

S.44- Asağıdakilerden hangisi ihtar verilmesi gereken bir ihlal değildir?

a) Hakemin kanaatince bir oyuncu rakiplerini tahrik edici, alaylı veya kızdırmaya ynelik el kol

hareketleri ve jestler yaparsa.

b) Kaydedilen bir gol kutlamak iin tel rglere tırmanırsa.

c) Bir oyuncu, hakemi vurusu tekrar ettirmeye zorlamak amacıyla

d) Bir oyuncu; saldırgan davranır, hakaret edici bir sekilde konusursa.

yanlıs yerden serbest vurus yaparsa.

S.45- Asağıdakilerden hangisi 12.Kuralın ruhuna aykırıdır?

a) Topa bilerek elle dokunmak, sadece bir direkt serbest vurusu veya ihlal ceza alanında

gereklesmisse penaltıyı gerektirir. Đhtar veya ihra normal olarak gerekmez.

b) Bir oyuncu, top oynama mesafesinde ve kontrol altında iken, kollarını kullanmadan topu

rakibinden perdelerse, bu bir ihlal değildir.

c) Hakemler, makas vurusuna asla izin vermemelidirler.

d) Rakibin topa hakim olmasını nlemek iin topa bilerek ve aık bir sekilde elle temas etmek

sportmenlik dısı davranıstır. Bu ihlali yapan oyunculara ihtar verilmelidir.

S.46- Drdnc Hakemle ilgili asağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır?

a) Drdnc

b) Yedek oyuncuların kullandıkları giysi ve gereleri, oyuncu oyuna girmeden nce kontrol etme

yetkisine sahiptir.

c) Drdnc

veya diğer olayları yetkili kurulusa rapor edecektir. Drdnc

hakeme ve yardımcı hakemlere bilgi vermek zorunda değildir.

d) Teknik alan olarak belirlenmis blgede bulunanların tmnn sorumsuz davranıslarını hakeme

bildirme yetkisine sahiptir.

hakem, ma sırasında oyuncu değistirme isine yardımcı olmaktan sorumludur.hakem matan sonra, hakemin ve yardımcı hakemlerin grmediği her trl fena harekethakem yazdığı rapor hakkında

S.47- Maın Galibini Belirleme Yntemleri ile ilgili asağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a)

b) Eğer bir oyuncu vuruslar sırasında ciddi bir biimde sakatlanır ve oyuna devam edemezse, takımı da

msabaka ynetmeliğinde belirtilen sayıda oyuncu değistirmemisse, bu oyuncunun yerine listedeki

bir yedek oyuncu alınabilir.

c) Vuruslar sırasında oyun alanındaki bir oyuncu kalecisi ile yer değistiremez.

d) Vurusu yapan oyuncunun takım arkadası olan kaleci, oyun alanı iinde, vurusların yapıldığı ceza

alanının dısında, kale izgisinin ceza alanı sınır izgileri ile bulustuğu noktada durmak zorundadır.

Hakem para atısı yapar ve atısı kazanan takımın kaptanı ilk vurusu yapar.

S.48- Hakemin izni olmadan takım arkadasının yerine oyuna giren bir yedek oyuncu gol atıyor.

Hakem baslama vurusu yaptırdıktan sonra durumu fark ediyor ve oyunu durduruyor. Asağıdaki

kararlardan hangisi doğrudur?

a) Oyuncuya ihtar verilip alandan ıkartılır, oyun durdurulduğunda topun olduğu yerden yapılacak bir

hakem

b) Oyuncuya ihtar verilip değisiklik isleminin kurala uygun yntemle yerine getirilmesi iin alandan

ıkartılır, oyun durdurulduğunda topun olduğu yerden yapılacak bir

c) Gol geersiz sayılır, oyuncu alandan uzaklastırılır, rakip takım lehine kale alnı iersinden bir

endirekt serbest vurusla oyuna baslanır.

d) Oyuncuya ihtar verilip değisiklik isleminin kurala uygun yntemle yerine getirilmesi iin alandan

ıkartılır, oyun durdurulduğunda topun olduğu yerden rakip takım lehine bir endirekt serbest vurus

ile oyuna baslanır.

atısı ile oyuna baslanır.hakem atısı ile oyuna baslanır.

S.49- Oyuncu Değistirme yntemi ile ilgili asağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır?

a) Yedek oyuncu ile değistirilen oyuncu orta izgiden oyun alanı terk etmek zorundadır.

b) Yedek oyuncu ile değistirilen oyuncu tekrar oyuna giremez.

c) Yedek oyucu, yalnız oyun durduğu bir anda ve orta saha izgisi hizasından oyun alanına girer.

d) Oyuncu değistirme, yedek oyuncu sahaya girince tamamlanmıs olur.

S.50- Bir yedek oyuncu hakemden izin almadan oyuna giriyor ve takımı bir fazla oyuncu ile oynuyor.

Top oyunda iken bir rakip oyuncu kendi ceza alanında bu oyuncuya yumruk vuruyor. Oyunu

durduran hakem asağıdaki kararlardan hangisini vermelidir?

a) Yumruk vuran oyuncu ihra eder, yedek oyuncuya ihtar verip alandan ıkartır, oyun

durdurulduğunda topun bulunduğu yerden yapılacak bir

b) Yumruk vuran oyuncu ihra eder, yedek oyuncuya ihtar verip alandan ıkartır, oyun

durdurulduğunda topun bulunduğu yerden yedek oyuncunun takımı aleyhine endirekt

serbest vurusla oyunu baslatır.

c) Yumruk vuran oyuncu ihra eder, yedek oyuncuya ihtar verip alandan ıkartır, oyun

durdurulduğunda topun bulunduğu yerden yedek oyuncunun takımı lehine endirekt

serbest vurusla oyunu baslatır.

d) Yumruk vuran oyuncu ihra eder, yedek oyuncuya ihtar verip alandan ıkartır,yumruk

vuran oyuncunun takımı aleyhine penaltı vurusu ile oyunu baslatır.

hakem atısı ile oyunu baslatır.
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=